Ik weet niet of dit het forum is voor mijn vraag, maar hopelijk kan iemand mij een beetje op gang helpen met een onderzoekje.

In het kader van een stage opleiding Archivistiek B bij het Regionaal Archief Leiden (RAL) wil ik binnenkort gaan uitzoeken wat op dit moment de stand van zaken is qua mogelijkheden om archiefmateriaal (tekeningen, foto's, film) als app ter beschikking te stellen. Ik denk vooral aan geoweb- toepassingen, b.v te gebruiken bij historische stadswandelingen in Leiden. ik heb echter zelf nog weinig ervaring/kennis van deze materie.

Zijn er archiefmensen die al ervaring hebben met dergelijke toepassingen, welke bedrijven zijn actief op dit gebied, welke metadata moet je het archiefmateriaal meegeven om überhaupt van harte kunnen gaan,wat is de relevante literatuur om me goed in het onderwerp te verdiepen? Zomaar wat vragen die bij me opkomen bij de start van een onderzoek, er zullen vast nog meer volgen....

Alvast dank voor jullie hulp.

Ad de Bruijne

Weergaven: 927

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Hartelijk dank voor je uitgebreide verwijzingen.

Ad


Joost Geraets zei:

@Ad Nee, Archief 2.0 is zeker niet specifiek voor ingewijden. Zo werk ik niet in deze sector en ik heb ook geen opleiding in deze richting. Ik ben echter verbaasd dat je het lijkt alsof je niet eerst zelf hebt gezocht naar informatie in dit netwerk...?! Enkele apps (of gerelateerde blogposts, forumberichten dan wel video's) die uit de beide query's naar voren komen zijn:

(verwijzingen / links naar elders)

- Apps4nl: Overzicht van Open Cultuur Data demo’s;
- (iTunes) Oorlogsmonumenten in Beeld;
- (iTunes) Museumgids;
- (iTunes) AroundMe;
- Download UAR;
- UAR Amsterdam gelanceerd (UAR = Urban Augmented Reality);
- UAR: zelf de stad ontdekken met de app van het NAi;
- Via Foursquare historische foto’s van de locatie bekijken;
- 'Apps for Amsterdam' > Beeldbank Stadsarchief;
- Met een iPod door het Glasmuseum;
- Van Gogh Museum lanceert iPhone applicatie...;
- "... “Walking Cinema: Murder on Beacon Hill,” an eight-stop walk aro...";
- Today’s Document goes mobile! (NARA);
- Library of Congress Gets a Mobile App;
- National Gallery launches iPhone app;
- (video) Treasures Smartphone App from the British Library;
- Nationaal Congres Open Data;
- App’s & Open Data voor de overheid;

 

(verwijzingen / links naar blogposts of forumberichten op Archief 2.0)

- (video) Filmpje van AB-C Media over de Layar van Amersfoort op de Kaart;
- Limburgse monumenten-app;
- De nationale museumgids als iPhone applicatie;
- Handheld Guides: Their use, challenges and the future;
- (video) Sarijsapp, te zien in De Fundatie (Zwolle) bij de expositie over de...;
- (video) Historisch beeldmateriaal Utrecht en Groene Hart op locatie met de ... (erfgoed.mobi);
- (video) Eine Bibliothek für die Handtasche - Die iPad App der Bayerischen S...;
- (video) The World Park Campaign (QR-codes);
- (video) Historische Vereniging Noordoost Friesland op iPad intro;
- (video) JFK: 50 Days iPad App;
- (video) Historische content ontsluiten met Streetmuseum;
Open Data (Apps voor Nederland);
- Wat zijn de 'must haves' voor online kaartenapplicaties?;
- Spoortocht familieverhalen.

Gerelateerd
- Historiekaart.

Veel succes en plezier met jouw onderzoek(je) !

Het onderzoek is inmiddels afgerond en mijn stageverslag klaar. Ik denk dat ik wel een aantal interessante bevindingen heb gedaan. Het verslag is tamelijk lijvig geworden (25 p.), maar ik heb ook een managementsamenvatting gemaakt van 4 pagina's.
Ik betwijfel of dit forum geschikt is om er hier nog meer over te zeggen.
Geïnteresseerden kunnen natuurlijk wel persoonlijk contact met mij opnemen.

Ad de Bruijne

@Ad: Mooi dat je onderzoek af is! Maar geen idee waarom je twijfelt of dit platform wel geschikt is om daar hier nog meer over te zeggen? Gezien alle eerdere reacties lijkt dit platform mij zelf namelijk uitermate geschikt; veel mensen waren enthousiast over het onderwerp en deden een duit in het zakje.

Tip: je kunt je verslag als bijlage toevoegen (links onder het reactiescherm zit een link "Bestanden uploaden") maar als je wilt, kan ik het ook in de bestandenbox zetten. Daar doe je zonder twijfel veel leden van dit platform een plezier mee.

Hoi Christian

het is voor mij nogal onduidelijk hoe je bestanden door kunt geven op dit forum. Het linkje bestand uploaden waar je het over hebt,zie ik nergens staan. Ik heb mijn verslag daarom maar als bijlage gemaild naar archief20@gmail.com.

Hallo Ad,

 

Wij hebben zelf een app laten maken van de al bestaande Canon van Zuid-Holland. Omdat het materiaal (tekst en foto's) al beschikbaar was, viel de transitie naar de app niet al te moeilijk. Mocht je meer informatie willen hoe we dat hebben aangepakt, laat het me maar weten.

 

Hartelijke groet, Tamara van Zwol (Erfgoedhuis Zuid-Holland)

Hoi Tamara,

heb even snel gekeken, ziet er goed uit. Jammer dat ik jullie app niet meer heb kunnen meenemen in mijn onderzoek.

Groet,

Ad

@Ad: Dat werkt ook prima; bedankt voor het delen!

@Iedereen: Het verslag van Ad is vanaf heden te vinden in de bestandenbox. Klik hier

Beste Ad,

zoals je hebt gemerkt zijner al heel veel apps. Maar wat ik miste in de antwoorden is hoe de apps de gegevens kan koppelen aan het archief materiaal. Via de geo-referentie natuurlijk maar de meesten archiefstukken hebben geen lengte en breedte graad vermelding. Daarnaast zijn de meeste archiefstukken niet digitaal en is er alleen een beschrijving beschikbaar. Toch kunnen de beschrijvingen informatief zijn:

Via je app kun je zien dat een pand te koop is, maar ook handig als je kunt zien waar de bouwvergunningen van het pand is en wellicht ook een dossier over de restauratie.

 

Op grond van de combinatie Plaats, straat en eventueel huisnr. Kan de huidige geo-referentie worden berekend. Maisflexis (archiefbeschijving en beheersprogramma) van De Ree heeft hier een module  voor geschreven.

Blijft het probleem dat bij veel archiefmateriaal de combinatie plaats, straat en huisnr niet bekend is. Of dat aan het archiefstuk geen geo-referentie is te koppelen.

Succes met je onderzoek we zijn benieuwd naar je resultat.

Ken je oneindignoordholland?

Hoi Cees,

Dank voor je reactie. Je opmerkingen zijn relevant en misschien aanleiding voor verder onderzoek. Ik stel echter al in mijn inleiding dat ik in mijn onderzoek niet veel zal zeggen over technische zaken. Ik heb bewust gekozen voor een meer globale benadering: wat betekenen eigenlijk de kernbegrippen zoals apps, georeferentie etc, wat zijn enkel typische voorbeelden in de praktijk etc. Ik heb het onderzoek gedaan voor algemeen geïnteresseerden en beleidsmakers. Mijn veronderstelling is dat bij deze groep wel enige kennis is, maar wellicht minder dan (enthousiaste) app-ontwikkelaars veronderstellen. De bedoeling is niet meer of minder geweest dan een algemeen overzicht en een beetje inzicht te geven van de huidige mogelijkheden om erfgoedmateriaal ter beschikking te stellen op apps voor smartphones. Het onderzoek is overigens al klaar en kun je eventueel ook vinden op de archief2.0 site, zie bestandenbox, map notities.

Ad

Ad, vandaag ben ik pas toegekomen aan het volledig doorlezen van je onderzoeksrapport. Fijn dat een aantal zaken daarin helder op een rijtje zijn gezet door jou!

Persoonlijk vind ik het echter jammer dat je bewust géén aandacht hebt besteed aan user generated content (ugc). Als uitleg geef je daarbij de conclusie van Van Toor in Content in Context (blz. 15), maar bij die laatste gaat het specifiek over die oorlogsmonumenten-app en bovendien geven de ondervraagde deelnemers aan het bewuste onderzoek aan dat zij simpelweg een binding met het onderwerp missen en daarom ook weinig zien in het bijdragen van content. Zeker bij apps met lokale historische content mag je een veel sterkere binding verwachten tussen onderwerp en gebruikers. En dus (mogelijk/waarschijnlijk) meer behoefte om zelf content toe te voegen. Bovendien had het behandelen van de ugc-kant van de zaak je rapport niet alleen antwoord laten geven op de vraag waar kansen liggen, maar ook op de vraag waar we misschien kansen laten liggen.

Je concludeert trouwens goed dat de kosten en baten van apps onduidelijk zijn; beide worden door archiefdiensten slecht 'bijgehouden'. Succes wordt daarnaast vooral afgemeten aan het aantal downloads/bezoeken (en da's nogal mager in het geval van de door jou besproken voorbeelden). Daarbij komt dat het interpreteren van die cijfers altijd een lastige is. 'De Leidse Loper' beweert sinds de start in januari 2010 zo'n 35.000 unieke bezoekers te hebben gemeten op de website. Maar afhankelijk van de manier van meten, zijn er dat misschien/waarschijnlijk hooguit enkele duizenden geweest (en dan nog: hoe lang bleven ze en wat hebben ze gedaan?)

Uit je rapport komt trouwens goed naar voren dat alle huidige apps eigenlijk zo'n beetje op hetzelfde lijken neer te komen: aanbod op een kaart gezet, af en toe vergezeld van een wandeling daarlangs (even kort door de bocht dan).

Je 'bijvangst' door te kijken naar andere Leidse initiatieven is erg mooi. En die hengel zouden we vaker moeten uitgooien, omdat er natuurlijk in iedere stad wel kleinere bedrijfjes of grotere instellingen zijn die met interessante initiatieven bezig zijn. Het aanbod van die Arjan Honkoop om gratis een experiment uit te voeren rond datavisualisatie en archiefgegevens op locatie, is natuurlijk geweldig! (Het woord 'datavisualisatie' valt trouwens een paar keer in je rapport, maar er wordt eigenlijk nergens op relevante toepassingen ingegaan; hoe zie je dat voor je?)

Tot slot: duidelijk rapport, dat helder aantoont dat je goed moet nadenken over waarom, voor wie en hoe je een app zou willen inzetten. Alleen een app om een app is - zeker met de huidige kosten en baten - af te raden. Bij de aanbevelingen miste ik wat dat betreft de opmerking om ook de optie van het voor mobiel gebruik geschikt maken van (delen van) je website goed te onderzoeken.

Dank voor je reactie. Allereerst een reactie op je kritiekpunten. Ik vind het zelf goed verdedigbaar dat ik het onderwerp user generated content (ugc) buiten mijn verslag heb gehouden, maar ik had dit wel (beter) moeten motiveren.
Uiteraard zie ik wel het belang van ugc, bijvoorbeeld via de archief-wiki, maar ik vermoed dat de smartphone-gebruiker hieraan niet zo veel bij te dragen heeft. Mijn veronderstelling is dat het bij het gros van deze gebruikers vooral gaat om snelle consumptie van hapklare historische brokken en er niet de behoefte en de kunde is om bij te dragen aan kennisontwikkeling. Het is wellicht wel zinvol eens te onderzoeken of die veronderstelling ook klopt. Vooralsnog denk ik toch dat de smartphone niet het meest geschikte instrument is om in te zetten bij ugc.

Verder ben ik het met je eens dat ik in de aanbevelingen wel even expliciet had kunnen melden dat een archief tamelijk eenvoudig en goedkoop (delen) van de website mobiel kan aanbieden. Het onderwerp zelf wordt overigens wel uitgebreid behandeld in het verslag.

Je commentaar over het begrip datavisualisatie begrijp ik niet helemaal. Het presenteren van gegevens op kaarten en op het beeldscherm van een smartphone zijn toch duidelijke voorbeelden van datavisualisatie. Misschien had ik wel iets moeten zeggen over het feit dat archieven nog altijd sterk geneigd zijn gegevens te presenteren op papier en weinig kijken naar alternatieven. Echter een presentatie via datavisualisatie kan veel meer aansprekend zijn en dus een groter publiek bereiken.

Tenslotte nog dit: voor mij was de meest verrassende conclusie dat allerlei instellingen op het gebied van onderwijs, educatie en historisch erfgoed bezig zijn met plannen om ‘íets’ te doen met smartphones, maar het zelden van elkaar weten. Ik denk dat er veel onbenutte mogelijkheden tot samenwerking zijn. Juist in deze nare tijd van bezuinigingen zouden die kansen beter benut moeten worden.

Ad

@Ad: Dat ugc niet echt aan bod kwam, is inderdaad best te verdedigen. Het was dan ook niet zozeer een kritiekpunt van me, als wel een kritisch punt; ik vond het gewoon jammer. Samen met jou denk ook ik dat het gros van de mensen niet zozeer wil produceren, maar liever alleen wil consumeren. Dit in tegenstelling tot het feit dat al die mobiele apps vaak enorm worden gepromoot vanwege hun interactieve en sociale mogelijkheden. (Ik denk trouwens aan apps als Historypin en ShoeBox.)

Wat datavisualisatie betreft: ik ben bepaald geen expert op dat gebied, maar onder datavisualisatie versta ik niet echt het plaatsen van locatiegebonden content op een kaart, maar het in een afbeelding visualiseren van een gegevensverzameling. Doet er ook niet toe; jouw bedoeling is duidelijk (en de achtergrond daarvan helder).

En hoe dan ook, jouw eindconclusie zal iedereen ten volle onderschrijven: onbenutte mogelijkheden tot samenwerkingen gaan benutten. Hopelijk is jouw verslag ook voor anderen een eye opener.

Antwoorden op discussie

RSS

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2018   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden