In 2012 raken de Regionale Historische Centra in Nederland een kwart van hun Rijkssubsidie kwijt.

(bericht Archiefforum m.b.t. Noord-Hollands Archief, maar dus ook voor alle archiefdiensten In Ned. !; nieuwsbrief van Eric Hennekam van ma. 25 oktober 2010).

Weergaven: 235

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Kom je net terug van vakantie, krijg je dit soort berichten te lezen! :-(

Ik kan nauwelijks voorzien wat dit tot gevolg zal hebben, maar in het kader van 2.0-projecten vrees ik voor een ernstige terugval. Op veel archiefdiensten zijn 2.0-gerelateerde zaken nog niet tot de reguliere werkprocessen doorgedrongen. het gaat vaak om pilot-projecten, die wel als eerste zullen sneuvelen als de broekriem wordt aangehaald. Ongetwijfeld gaat deze bezuiniging dus ten koste van onze innovatieve kracht en zo word je dan ineens teruggeworpen in de tijd, in zekere zin dan.

Anderen zullen zeggen: die bezuinigingen zijn juist een kans om met minder, meer te gaan doen, anders werken, creatief zijn, innovatief denken en andere blablabla. Daar geloof ik niet in. Als je niet innovatief kunt denken en doen met een redelijk budget, dan zul je dat ook niet doen met een gekrompen budget. En is dat laatste wel het geval, dan moet je je ernstig afvragen wat je gedurende alle voorgaande jaren hebt zitten doen. Misschien zijn die bezuinigingen dan juist wel een zegen voor je...

Vooralsnog zie ik er niks positiefs in en zie ik vooral aderlatingen op ons en vooral het publiek afkomen. Hoe denken anderen hierover?
Hoe is het eigenlijk gesteld met bezuinigingen in de archiefsector? Heb ik eigenlijk nog niet veel over gelezen? Of heb ik gewoon niet goed opgelet, de afgelopen weken?
@Edwin: Hier een paar links, met enige toelichting:

* Enorme korting op Noord-Hollands Archief: 'Dit is een ramp' (Haarlems Dagblad, 22 oktober 2010)

* Lieuwe Zoodsma, directeur Noord-Hollands Archief, over de bezuinigi... (NH Nieuws en Weer, 24 oktober 2010)

* Tweet van Arjan den Boer over Het Utrechts Archief (26 oktober 2010)

Het gaat dus om een korting van 25% op de bijdrage vanuit het Rijk aan de Regionaal Historische Centra (dat zijn, even kort door de bocht, de provinciearchieven). Samen met enkele gemeentelijke archiefdiensten, zoals die van Amsterdam en Rotterdam, zijn de RHC's de grootste archiefdiensten van het land.

Naast bijdrages vanuit het Rijk krijgen veel RHC's (en dat geldt natuurlijk zeker voor de gemeentelijke/regionale archiefdiensten) bijdrages vanuit een of meerdere gemeentes (en eventueel waterschappen). Ook daar wordt natuurlijk gesproken over 'taakstellingen'. Geheel duidelijk zijn die percentages nog niet, maar getallen van 10 tot 15% zingen rond.

Uit het televisie-interview met Zoodsma leid ik af dat de Algemeen Rijksarchivaris vorige week alle directeuren van de RHC's al heeft ingelicht over een en ander. Lobbywerk tot nu toe heeft niets opgeleverd.

Voor archiefdiensten zijn dit soort kortingen een ramp. Veel budget zit simpelweg vast in gebouwen (denk ook aan de depots) en personeel. Eigenlijk kun je maar over een heel klein deel van het jaarlijkse budget 'vrij' beschikken. Dat maakt het tot hele ingewikkelde materie. De verwachting is dat vooral publieksactiviteiten het zullen ontgelden. Denk aan educatie, tentoonstellingen, webprojecten enzovoort.
Inderdaad niet goed opgelet dus. Las met mijn duffe knar ook nog over het bericht heen waar jij aanvankelijk op reageerde. Dubbel slecht opgelet.

Rottige ontwikkelingen dit. Bedankt voor het bijpraten Christian!
Voor wie wil weten waar deze bezuiniging uit voort komt, een toelichting op het Regeerakkoord:
In het Regeerakkoord VVD-CDA staat: "De uitgaven aan behoud en beheer van cultureel erfgoed, bibliotheken en het Nationaal Archief worden zoveel mogelijk ontzien."
In de Bijlage bij het Regeerakkoord VVD-CDA staat hetzelfde, maar ook: "De onderdelen van de EHS en ILG (incl. aandeel DLG, Subsidie Agrarisch Natuurbeheer, ganzenbeheer en het faunafonds) die na ombuigingen resteren en de Regionale Historische Centra worden gedecentraliseerd naar provincies met een korting op het budget van 25%."
Ambtelijke verwarring?

Wat nog een side-effect heeft is het zogenaamde trap op, trap af effect. Als het Rijk de bijdrage met 25% vermindert, mogen de aangesloten gemeenten dat ook doen met hetzelfde percentage. Over het algemeen bedragen die bezuinigingen bij gemeenten 'slechts' 10 tot 15%. Wat me altijd heeft verbaasd, dat de provincies die hun archieven toch bij het rijk stallen 0% bijdragen voor het archiefbeheer. Mogelijk kan met de overheveling van taken naar de provincie hier nog een oplossing voor deze dramatische bezuiniging liggen.
Roland Bisscheroux zei:
Voor wie wil weten waar deze bezuiniging uit voort komt, een toelichting op het Regeerakkoord:
In het Regeerakkoord VVD-CDA staat: "De uitgaven aan behoud en beheer van cultureel erfgoed, bibliotheken en het Nationaal Archief worden zoveel mogelijk ontzien."
In de Bijlage bij het Regeerakkoord VVD-CDA staat hetzelfde, maar ook: "De onderdelen van de EHS en ILG (incl. aandeel DLG, Subsidie Agrarisch Natuurbeheer, ganzenbeheer en het faunafonds) die na ombuigingen resteren en de Regionale Historische Centra worden gedecentraliseerd naar provincies met een korting op het budget van 25%."
Ambtelijke verwarring?
@Roland: ILG en DLG: wat is dat ?
EHS is Ecologische HoofdStructuur; dat ken ik.
@alle deelnemers van Archief 2.0: afkortingen die gebruikt worden ook uitleggen ?

Sterkte in de strijd !
Met hulp van Google...

DLG = Dienst Landelijk Gebied
ILG = Investeringsbudget Landelijk Gebied
zie ook NRC afgelopen dinsdag: Erfgoed wordt regionaal gekort.
BRAIN stuurt vandaag protestbrief naar de nieuwe staatssecretaris. We zullen die brief begin volgende week ook verder verspreiden en adhesiebetuigingen vragen aan belanghebbenden. Wees waakzaam, de situatie is echt ernstig!
Ook Fred van Kan en het Gelders Archief voorzien grote problemen zeker nu wij bezig zijn met onze nieuwbouw. Lees het artikel van de Gelderlander

http://www.geldersarchief.nl/nieuws/2010/service-aan-publiek-en-nie...
De rijksbezuinigingen zullen de RHC's tot op het bot raken. Immers, er komen nog mogelijke kortingen van lagere overheden over heen. Dat kan het sneeuwbaleffect van de rijksbezuiniging zijn.
Ik ben het met Christian eens: dit is een aderlating. In tijden van crisis worden mensen creatief, maar deze bezuinigingen kunnen de innovatie in de archiefsector verlammen.

Kijk meer eens op dit nieuwsbericht van het Gelders Archief van 29 oktober 2010
@Joost Geraedts: Ik had het kunnen bedenken, zei heer Olie B. Bommel altijd. Bedankt voor de info ! Maar wél wil ik pleiten voor uitleg bij het gebruik van niet-algemene afkortingen.
(algemeen is bijvoorbeeld: bijv., t.z.t., a.h.w., etc.).

Antwoorden op discussie

RSS

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2018   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden