125 jaar KVAN

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland

'Values in transition: perspectives on the future of the archival profession'

Haarlem, 15-17 juni 2016

CALL FOR PAPERS

 

In 2016 bestaat de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 125 jaar! Dat vieren we tijdens een feestelijk jubileumcongres waarbij de toekomst van de professie van de archivaris en van andere informatieprofessionals centraal staat. Het jubileumcongres vindt plaats in de prachtige Philharmonie te Haarlem, de stad waar de KVAN in 1891 werd opgericht.

 

Tijdens het congres geven gerenommeerde en inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland aan de hand van de kernwaarden uit de beroepscode voor archivarissen hun visie op de veranderende beroepspraktijk. Ook gaan zij in op toekomstscenario's voor het vak en de professional. Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid, verantwoording, dienstverlening, privacy, selectie & waardering, professionaliteit en samenwerking.

 

Oproep

Met deze call willen we archivarissen en andere informatieprofessionals oproepen om het jubileum mee te vieren door zelf bij te dragen aan het congres. Dien een voorstel in voor een korte presentatie waarbij je - bijvoorbeeld aan de hand van een concrete casus - ingaat op één of een combinatie van de volgende vragen:

 

  • Wat zijn voor jou de kernwaarden van je vakmanschap als archivaris, collectiebeheerder of informatiebeheerder? Hoe komen deze in je dagelijkse werk tot uiting?
  • Welke visie heb jij op de ontwikkeling van de archief- en informatieprofessie?
  • Wat is jouw meerwaarde als professional? Op welke resultaten ben je trots?
  • Welke klassieke kennis en kernwaarden moeten we behouden? En wat moeten we volgens jou zo snel mogelijk veranderen?
  • Welke nieuwe professionele kernwaarden hebben wij nodig voor de toekomst?
  • Wanneer knellen of knelden voor jou de professionele kernwaarden met de dagelijkse praktijk?
  • Hoe verhoudt jouw werk zich tot dat van andere professionals in de erfgoedsector of het informatiedomein? Hoe werk je samen? Wat vraagt dat van je?

 


Jouw voorstel indienen

 

Een voorstel voor een sessie kan bestaan uit:

  • een presentatie met één spreker (tijdsduur: 15 minuten), waarbij je door de organisatie in een sessie wordt ingedeeld met twee andere sprekers;

 of

  •  een inhoudelijk samenhangende sessie met drie presentaties van meerdere sprekers (tijdsduur: 3 x 15 minuten + 15 minuten discussie).

 

De voertaal voor deze presentaties is het Nederlands.

De vorm van jouw presentatie staat vrij. We laten ons graag verrassen!

Stuur uiterlijk 15 februari 2016 jouw voorstel naar bureau@kvan.nl o.v.v. “Call for papers Jubileumcongres KVAN”. Een voorstel bestaat uit een inhoudelijke omschrijving van maximaal 250 woorden per presentatie en bevat de namen en contactgegevens van de spreker(s).

 

Er is in het programma ruimte voor een beperkt aantal sessies. De congrescommissie selecteert op de inhoud, de relevantie in relatie tot het thema en de diversiteit van de presentaties en sprekers. De commissie houdt zich het recht voor voorstellen af te wijzen of te vragen een voorstel aan te passen. Voorstellen die na 15 februari 2016 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

 

De komende maanden maken we meer informatie bekend over het programma van het jubileumcongres via de twitterstream van @KVANdagen en de website http://www.kvandagen.nl

Heb je vragen over deze oproep? Neem dan contact op met Vincent Robijn, voorzitter van de congrescommissie, via v.robijn@amersfoort.nl

Weergaven: 88

Hierop reageren

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2018   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden