Informatie

Archief en Recht

Beste collegae,

 

het Gemeentearchief Rotterdam is bezig zijn overeenkomsten van bewaargeving en schenking aan te passen. Vooral de openbaarheidsbeperkingen en auteursrechtclausulen zullen worden herzien.

Wellicht dat ook bij anderen vragen ten aanzien van deze onderwerpen leven.

Voor wat betreft auteursrechten denk ik aan:

1) zijn we het, volgens de auteurswet, verplicht dat auteursrechten van een bewaargever of schenker worden overgedragen aan de gemeentearchivaris? En als we het niet verplicht zijn, dan is het m.i. nog wel het meest aanbevelenswaardig. Dan hebben we de handen vrij, omdat we lang niet altijd weten op welk materiaal auteursrecht berust (en de bewaargever/schenker is lang niet altijd auteursrechthebbende van het over te dragen materiaal. Hoe denken wij daarover?

2. Nemen we in auteursrechtclausulen op wat onderzoekers moeten doen als ze in aanraking komen met auteursrechtelijk beschermd materiaal?

 

3. Welke afspraken worden gemaakt als het auteursrecht niet wordt overgedragen aan de gemeentarchivaris, zodat toch een archiefdienst mogelijkheden heeft  om het materiaal bijvoorbeeld ten toon te stellen?

Hoe kleden we dit in?

Er zijn vast nog wel meer vragen te bedenken en daarom hoop ik dat we leerzaam met elkaar kunnen discussieren.

 

 

 

Leden: 30
Meest recente activiteit: 22 Nov 2017

Forum

Deze groep heeft nog geen discussies.

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Archief en Recht om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Ronald Goossens op 16 November 2011 op 14.15

Auteursrechten vormen een onderdeel van de "Intellectuele eigendomsrechten" en is te rekenen onder de vermogensrechten. Daarnaast is er het (zakenrechtelijk) eigendom dat meer fysiek van aard is (je kunt het vasthouden).

Daarom is het m.i. niet wenselijk dit in dezelfde overeenkomst te regelen.

Reactie van T.H. Vermeer op 16 November 2011 op 13.51

Dag Yvonne,

veel dank voor je berichtje. Een goede tip van je om voor de bij ons aangesloten gemeenten uit te zoeken hoe het mandaat is ingericht.

 

Dag Ronald,

nu begrijp ik beter wat je bedoelt. Maar zijn auteursrechten dan ook niet in zekere zin 'eigendom'? Daarom denk ik dat het toch goed mogelijk is om auteursrechten met dezelfde overeenkomst over te dragen. Wat denken de anderen hiervan?

 

Groeten, Theo

Reactie van Ronald Goossens op 14 November 2011 op 13.31

Henk,

 

Op grond van de Auterswet 1912 is het wel mogelijk een kopie te maken als conserverende maatregel (art. 16n). Als dat het motief is dan mag dit dus wel. Daarmee mag je het nog niet online beschikbaar stellen (dat mag dan weer niet zondermeer)

 

Reactie van Ingmar Koch op 14 November 2011 op 13.12

@Henk Kijk hier eens naar: Openbaarheid en de Auteurswet

Reactie van henk sligman op 14 November 2011 op 12.34

@ allen, ik ben in gesprek met architecten. Hun "bouwkundige ontwerpen" zijn auteursrechtelijk beschermd.

1.Schijnbaar schenden we dit recht al op het moment dat we van analoge bouwtekeningen digitale bouwtekeningen maken.

2. Als we daarna de digitale bouwtekeningen ook nog publiekelijk maken, schenden we dit recht schijnbaar wederom.

3. De "overheid" staat voor transparantie, "architecten" staan natuurlijk voor hun beschermde werk.

Is er info bekend hoe we als "beheerder" van het "goed" hiermee om moeten gaan??

 

Reactie van Ronald Goossens op 14 November 2011 op 11.51

Theo,

 

De Auteurswet 1912 schrijft voor dat de auteursrechten alleen schriftelijk kunnen worden overgedragen. Aangezien deze rechten in beginsel los staan van de eigendomsrechten (die je in een akte van schenking of inbeheerneming regelt) hebben wij in Eindhoven de gewoonte deze in een aparte overeenkomst te regelen.

Reactie van Yvonne Welings op 13 November 2011 op 11.44

@Theo,

Waarom dat zo is, kan je terugvinden o.a. in het mandaatregister van de gemeente Rotterdam. Kan je de zorg mandateren ?

Ik werk voor 12 gemeenten en vaak is het mandaat weer verschillend ingericht.  Dat zal misschien met jullie aangesloten gemeenten ook zo zijn ?

In 2006 heb ik door juristen laten onderzoeken hoe een akte van schenking of inbewaargeving moeten worden opgesteld. Stuur even een mailtje aan yvonne.welings@tilburg.nl en ik stuur je mijn basisexemplaren toe. Ik bespreek met eigenaren naast de auteursrechten ook de gebruikersrechten.

 

Zelf zou ik niet kiezen voor een verbinding tussen het bezoekersreglement en de disclaimer, een disclaimer laat je net als een formulier voor toestemming van openbaarheidsbeperkingen ondertekenen.

Reactie van T.H. Vermeer op 12 November 2011 op 11.55

Yvonne,

je bedoelt dat de auteursrechten van derden worden overgedragen op de gemeente (=zorgdrager) en dat namens de gemeente de gemeentearchivaris optreedt als beheerder. Onze overeenkomsten worden altijd getekend door twee partijen: de schenker of bewaargever en 'namens het college van B. en W', de gemeentearchivaris. Kortom, als ik jouw gedachtegang volg, is het met dat laatste in lijn als ik bijvoorbeeld de auteursrechtclausule als volgt opstel: de auteursrechten van ... worden overgedragen aan het college van B. en W. die de gemeentearchivaris heeft gemandateerd tot het beheer ...

Begrijp ik je nu goed?

 

Een disclaimer van eigen dienst is een optie, maar zelf dacht ik eraan om dat wat de onderzoeker moet doen en waarmee hij rekening moet houden op te nemen in het bezoekersreglement van de studiezaal. Is dat ook een optie?

 

Met dat laatste ben ik het helemaal mee eens, daar hoef ik niets aan toe te voegen of te vragen.

 

Christian, je bent bang dat deze discussie te weinig in het oog loopt als ik er een groep voor aanmaak?

Reactie van T.H. Vermeer op 12 November 2011 op 11.45

Ha Ronald,

ik begrijp niet waarom je auteursrecht bij een separate schriftelijke overeenkomst moet overdragen. Het kan of moet toch zelfs onderdeel uitmaken van overeenkomst van inbewaargeving of schenking, omdat (mogelijk toch op delen van het over te dragen archief) auteursrecht berust van degene die in bewaring geeft of schenkt?

Groeten, Theo

 

Reactie van Ronald Goossens op 11 November 2011 op 11.08

Auteursrechten zijn rechten die de maker van een (kunst)werk heeft en slechts bij schriftelijke overeenkomst kan overdragen dan wel een licentie afgeven (voor een bepaald gebruik). Deze rechten staan dus geheel los van de overeenkomst van inbeheerneming of schenking.

Vooral voor erfgoedinstellingen is dit een lastig iem vooral door het feit dat van vele werken niet bekend is wie de maker is (verweede werken).

Toch zijn wij gebonden bij gebruik van dit materiaal (openbaarmaking en verveelvoudiging) aan de strenge bepalingen van de Auteurswet 1912.

Binnen he RHC-Eindhoven zijn we ook druk hier duidelijkheid in te krijgen en dat valt zeker niet mee.

 

Leden (30)

 
 
 

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2018   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden