In de archiefwiki zijn we begonnen om de alle gemeenten in te voeren. Deze gemeente worden vervolgens gekoppeld aan een archiefinstelling. Maar wat als de gemeente geen archivaris en archiefdienst heeft. 

Bijvoorbeeld de gemeente Aa en Hunze

Bij het lemma gemeente Aa en Hunze zijn nu twee zaken samengevoed namelijk die van de archiefdienstverlening ("gemeentearchief Aa en Hunze") en die van de gemeentelijke indeling. Het oorspronkelijke artikel Aa en Hunze is doorverwezen naar die van gemeente Aa en Hunze.

Maar dit werkt niet praktisch.

Ik wil voorstellen om een splitsing te maken tussen enerzijds de archiefinstelling (in dit geval het "gemeentearchief Aa en Hunze") en anderzijds de gemeente Aa en Hunze. In laatste geval zouden we organisatie en topgrafische eenheid samen kunnen nemen en dit gewoon onder het lemma Aa en Hunze plaatsen.

Je krijgt dan dus twee pagina's

Aa en Hunze

Gemeentearchief Aa en Hunze

In Delft hebben we ook niet een samengevoegde pagina van archiefdienst en gemeente. Of zien jullie dit anders?

Weergaven: 496

Berichten in deze discussie

Dit lijkt me een wijziging ten goede, zeker als de opgeheven gemeenten ook worden opgenomen, met verwijzing naar de gemeentearchieven waar de archieven nu onder berusten. Wel zou het voor de overzichtelijkheid handig zijn om voor de gemeenten een afzonderlijke categoriepagina te maken. Zonder een scheiding tussen archiefdiensten en gemeenten wordt het heel onoverzichtelijk.

Begrijp het probleem niet helemaal. In de archiefwiki beschrijven we toch archiefinstellingen? Als er in een bepaalde gemeente geen gemeentearchief is of de gemeente valt niet onder een streeksarchief (een witte vlek) dan geef je aan waar je wel het archief van die gemeente kunt vinden. In bijna alle gevallen is dat op het gemeentehuis 

wat voor informatie zou in dit voorbeeld in het artikel Aa en Hunze komen en wat bij Gemeentearchief Aa en Hunze?

Naast archiefinstellingen is er ook voor gekozen om gemeenten (huidige en historische) op te nemen. Dit om straks bijvoorbeeld ook constitutionele indelingen weer te kunnen geven. Als je nu de twee begrippen door elkaar gaat halen is dat niet meer mogelijk. Natuurlijk heeft een witte vlek het archief op het gemeentehuis. Overigens wanneer spreek je over een witte vlek? Als er geen archivaris is benoemd ? of als er geen professioneel beheer is van het historisch archief ?

Dus in je voorbeeld gemeente Aa en Hunze komt bijvoorbeeld te staan wat zijn de voorgangers, welke instantie beheert het archief (dat is dus de gemeente zelf en dat duiden we aan met gemeentearchief Aa en Hunze). En in de toekomst nog andere zaken zoals hierboven genoemd. Je zou kunnen denken aan wanneer is de archiefverordening vastgesteld of tot welk kanton en arrondissement behoorde het in historische context etc.


Ernest Verhees zei:

Begrijp het probleem niet helemaal. In de archiefwiki beschrijven we toch archiefinstellingen? Als er in een bepaalde gemeente geen gemeentearchief is of de gemeente valt niet onder een streeksarchief (een witte vlek) dan geef je aan waar je wel het archief van die gemeente kunt vinden. In bijna alle gevallen is dat op het gemeentehuis 

wat voor informatie zou in dit voorbeeld in het artikel Aa en Hunze komen en wat bij Gemeentearchief Aa en Hunze?

Tot nu toe werden pagina's als "Gemeente Aa en Hunze" gebruikt in de gevallen waar het archief niet werd beheerd door een gemeentearchief of zo, maar ter secretarie (dus op het gemeentehuis, bij "de gemeente"). Voor de wiki is dan "Gemeente Aa en Hunze" iets van gelijke orde als "Gemeentearchief Waalwijk", alhoewel de tags kunnen verschillen. Zo meen ik me te herinneren dat in het geval van Aa en Hunze en zo, de tag/categorie "witte vlek" werd toegevoegd.

In het verleden heb ik eens bedacht hoe alle (historische) plaatsen in de wiki te zetten, hoe de herindelingsgegevens daaraan te koppelen en hoe vervolgens te komen tot een archiefdienst waar het spul wordt bewaard.

Voorbeeldje: Baardwijk werd in 1922 onderdeel van Waalwijk en daarvan liggen de archieven in het Gemeentearchief Waalwijk. Iedere 'plaats' krijgt dan dus een eigen lemma (en ik had ze nog een categorie "Plaatsen Nederland" en "Plaatsen Noord-Brabant" meegegeven) en zijn aan elkaar gelinkt door herindelingsgegevens.

Dit systeem zou ook werken in het geval van de witte vlekken. Stel dat Waalwijk geen archivaris had, maar de archieven ter secretarie werden bewaard, dan zou het lemma "Waalwijk" voor de archieven niet verwijzen naar "Gemeentearchief Waalwijk" maar naar "Gemeente Waalwijk". Immers: 'Waalwijk' is een plaatsnaam, 'Gemeente Waalwijk' is een instellingsnaam.

En ook in uitzonderingsgevallen zou dit werken. Het archief van de voormalige gemeente Biezenmortel (thans onderdeel van de gemeente Haaren) wordt beheerd door het Regionaal Archief Tilburg, terwijl het archief van de gemeente Haaren wordt beheerd op het BHIC. In het lemma "Biezenmortel" (de plaats dus) zou je dan onder het kopje herindeling of zoiets, een verwijzing krijgen naar 1) het lemma van "Haaren" (de plaats dus, want daarbij is Biezenmortel heringedeeld) en 2) een verwijzing naar het RAT (een instelling, want daar worden de archieven beheerd).

Kortom: niet dat mijn systeem heilig is, maar het is volgens mij goed om de instellingen (met gegevens over adressen, openingstijden enzovoort) te scheiden van de gegevens van (al dan niet historische) plaatsen (met gegevens over herindelingen, verwijzingen naar andere plaatsen en verwijzing naar de plek waar het archief wordt beheerd). In dat geval kunnen de (meeste?) bestaande lemma's ook allemaal gelijkblijven. En hoeven we eigenlijk alleen 'plaatslemma's' te maken (zoals ik voor Baardwijk en Waalwijk als test heb gedaan. Over de layout kunnen we discussiëren; op termijn zou ik inderdaad graag allerlei extra informatie op willen nemen, zoals over rechterlijke indeling bij kanton/arrondissement en zo).

Het voorbeeld met de artikelen Baardwijk, Waalwijk en Gemeentearchief Waalwijk van Christian maakt duidelijk het onderscheid tussen artikelen over instellingen en over gemeenten waarbij het bij de witte vlekken (is volgens mij nog geen duidelijke definitie van, zie wel uitleg archiefwiki)

Ik vraag me wel of het beschrijven van de constitutionele geschiedenis van (voormalige) gemeentes niet het doel van de archiefwiki voorbijschiet. Voor Baardwijk kun je beter naar het Wikipedia-artikel (en eventueel kun je daar aangeven waar het archief zich bevindt) en in de Archiefwiki kun je nu al vinden waar het archief van Besoijen ligt want als je daar op zoekt dan kom je bij Gemeentearchief Waalwijk (Baardwijk is een verkeerd voorbeeld door het artikel met die naam, dan kom je na zoeken namelijk meteen bij dat artikel).

Als je die voormalige gemeentes of kernen semantisch maakt door een kenmerk aan een instellling te koppelen als 'voormalige gemeente' dan zijn hier nog meer mogelijkheden mee. Het voorbeeld van Baardwijk en Waalwijk zoals nu is uitgewerkt is zeer arbeidsintensief vrees ik.

Heb het maar meteen even geprobeerd, altijd leuk om mee te stoeien. Van Regionaal Archief Nijmegen heeft nu als eigenschap 'voormalige gemeente' Bergharen, dat verder geen eigen artikel heeft. Via het speciale zoekformulier is nu te zoeken op Eigenschap: Voormalige gemeente en Waarde: Bergharen. Dan krijg je het RAN als resultaat. Ik denk dat zo'n zoekformulier makkelijk voor één bepaalde eigenschap gemaakt kan worden zodat je een formulier krijgt waarin je alleen een voormalige gemeente in moet vullen en dan het archief er als resultaat uit komt. Mogelijk zijn er ook wel combinaties mogelijk zodat je bij elke plaatsnaam (ook nog bestaande gemeenten) een resulaat komt.

Wat ik eigenlijk zou verwachten van semantic wiki (maar niet zo werkt en ik dus niet begrijp) is dat Bergharen nu automatisch als een soort eigenschap heeft dat het onder het RAN valt (archieftechnisch gezien). Moet ik daarvoor aan de eigenschap 'voormalige gemeente' iets toekennen of Bergharen toch als eigenschap geven 'archieven bij' of iets dergelijks. Oftewel, het bekende semantische voorbeeld: moet ik bij Rembrandt zeggen is schilder van De Nachtwacht en bij De Nachtwacht is geschilderd door Rembrandt?

De naamgeving van de Eigenschap heb ik maar even snel gekozen...is daar nog verbetering in mogelijk en waarom dan?

Ik leer op deze manier graag meer over semantic (wiki).

@Ernest

Wat betreft je verwachtingen van het semantisch web, volgens mij kan dat wel. Je kent bij Bergharen (de geboorteplaats van mijn Oma) een eigenschap toe met waarde RAN en die zou je dan bij RAN kunnen opvragen mbv #ask. Ik ben daar ook mee aan het experimenteren maar het lukt me nu nog niet het resultaat ook weer semantisch te krijgen.

Het voorbeeld maakt vooral duidelijk een onderscheid tussen plaatsen en instellingen. Die laatste betreffen zowel gemeentearchieven, rhc's en zo, maar dus ook gemeentes (gemeentehuizen). Voor de lemma's van de plaatsen maakt het weinig uit of het archief uiteindelijk wordt bewaard in een archiefbewaarplaats of ter secretarie (voor het gemak maar even 'witte vlek' genoemd, alhoewel dat waarschijnlijk niet helemaal juist is).

Voordeel van de afzonderlijke plaatslemma's is dat ze de institutionele geschiedenis makkelijker toegankelijk maken dan de lemma's in Wikipedia, zéker als ze semantisch worden ingevoerd. Daarnaast kunnen we daar ook andere gegevens kwijt, die handig zijn bij historisch onderzoek, zoals - ik noemde het al - de rechterlijke indeling van een plaats.

De hoeveelheid invoerwerk valt mee, denk ik. Het zijn heel wat lemmaatjes, maar als ze er eenmaal inzitten, dan is het alleen nog een kwestie van bijwerken.

Ik vind jouw manier van werken met die eigenschappen trouwens wel een elegante oplossing. Alleen ben je dan wel beperkt in het verder uitbouwen van die plaatslemma's.

Bennie is al enthousiast aan het lemmabouwen geslagen trouwens...

Ja sorrry, Ik ben een beetje losgeslagen. Heb inmiddels een aantal proefjes gedaan. Het verrijken van de instellingsdata maar ook de plaatsen. Ik denk dat er ontzettend veel mogelijk is als je de data gestructureerd gaat invoeren. Zo kan straks in één lijst alle archiefverordeningen van de ruim 400 gemeenten worden opgeroepen of alle samenwerkingsvormen met werkgebieden (inwonersgemeentelijke oppervlakten etc.), 

Je voorstel vind ik erg prima! Zie bijvoorbeeld Almelo, dat heeft een eigen instelling Historisch Archief Almelo. Er was nu ook wat verschil tussen Noord-Nederland die gemeente X had staan voor witte vlekken en het Zuiden waar gemeentearchief X kon voorkomen,

Nog een vraag ik heb nu een plaatje van de Almanak (de voorkant) gebruikt, kan dat zomaar? Het viel me overigens op dat er nog geen Lemma is van de KVAN !

Veel werk is altijd relatief....zeker als iemand losgeslagen is. Ziet er heel mooi uit, ik las nu ook elders op archief2.0 dat er aan afspraken over de Eigenschappen gewerkt gaat worden op de inklopdag n.a.v. het experimenteren van Bennie en Tom. Ben wel benieuwd naar het vraagstuk van het 'dubbel' zijn van [[ISDIAH_werkgebied::]] en [[archiefbeherende_instelling::]].

 

Sjabloon voor plaatsartikelen

Mogelijk al lang bekend maar ik meld het toch maar:

Je kunt overigens ook met een sjabloon werken voor plaatsartikelen waarbij ook meteen de semantische waarden worden meegenomen. Dus in het sjabloon Plaats:

[[archiefbeherende_instelling::{{{archiefbeherendeinstelling}}}]]

en in het artikel:

{{Plaats

|archiefbeherendeinstelling = Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

}}

Als je dan later de Eigenschap "archiefbeherende instelling" anders wilt noemen hoef je dat alleen maar in het sjabloon te doen, nu zou dat in elk artikel moeten.

Je hebt nu in het plaatsartikel veel opmaak zitten, dat zou allemaal naar het sjabloon kunnen en bij het artikel alleen maar de waardes opgeven, maakt de invoer weer iets sneller, denk ik.

Als het nodig is, wil ik het sjabloon wel maken...

Ben er bij de inklopdag niet bij, misschien wel online.

Lijkt me goed om, mede naar aanleiding van jullie tests, eens te bepalen welke gegevens we willen opnemen in de plaatslemma's en de instellingslemma's (m.a.w.: welke 'functionaliteit' willen we aanbieden). Daarbij kunnen we een onderscheid maken tussen 1) wat we uiteindelijk zouden willen, en 2) wat we in eerste instantie gaan voltooien. Ik kan me voorstellen dat het handiger is om bijvoorbeeld een aantal mensen gewoon herindelingen te laten invoeren, en dat anderen successievelijk gegevens over archiefverordeningen gaan invoeren. En aansluitend dan natuurlijk een 'model' vaststellen, het format waarin de gegevens gegoten moeten worden.

Is het een idee om hieraan te werken in een openbare Google Doc? Da's voor zoiets handiger dan een 'lopende discussie'.

Dan kunnen we op de inklopdag een uitgewerkt voorstel doen, waarna we meteen aan de slag kunnen gaan.

prima, zou daar als punt 3) aan willen toevoegen, wat in het sjabloon en wat in artikelen? punt 1 en 2 is meer voor jullie, ik zie zoals gezegd de meerwaarde van de plaatsartikelen niet zo in voor de archiefwiki. In de meeste/alle gevallen zal wikipedia de bron zijn voor de informatie over de herindelingen.

er is overigens eerder ooit sprake van geweest dat het bestand achter Thesaurus gemeenten van archievenwo2 beschikbaar zou komen. dat excelbestand zou via xml geïmporteerd kunnen worden in de wiki waardoor je automatisch van alle (voormalige) gemeentes een artikel hebt met daarin een verwijzing naar de betreffende archiefinstelling en iets over de herindeling. Dat zou de basis kunnen vormen voor een eventuele uitgebreidere beschrijving.

RSS

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2018   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden