Binnenkort is er weer een Archiefwiki-inklopdag waarin weer met vereende krachten onder meer gewerkt wordt aan een overzicht van alle archiefinstellingen in Nederland. Om het huidige overzicht in lijsten of op kaarten te verbeteren is het wenselijk om de huidige 269 archieven in te delen in bepaalde categorieën. Aan die categorieën kun je dan bijvoorbeeld een kleurtje geven zodat je op de kaart dat onderscheid ziet maar dankzij Semantic Wiki kun je dan ook speciale vragen stellen of lijstjes maken per categorie.

Op dit moment ontbreekt een indeling van archiefinstellingen uitgezonderd de provincie waar ze in liggen en de juridische vorm. Een mogelijke indeling is die van de Archiefalmanak, tenslotte ook de basis voor de invoer van de archiefinstellingen. Deze is als volgt:

 • Overheidsarchief
  • Nationaal Archief
  • Gemeentearchief
  • Streekarchief
  • Regionaal Historisch Centrum
  • Polderarchief
  • Waterschapsarchief
 • Kerkelijk archief
 • Bedrijfsarchief
 • Audiovisueel archief
 • Overige archiefbeherende instellingen en documentatiecentra

Ik heb zelf het kopje overheidsarchief aangemaakt en die onderverdeeld. Is dit een goede indeling of zijn hier correcties of aanvullingen bij te maken? Is die rubriek "Overig" wel nodig of zijn die ook nog mooi onder te verdelen? Of zijn er nog hele andere indelingen mogelijk die nuttig zijn? We horen het graag.

De betreffende categorie moet vervolgens als eigenschap (tag, trefwoord, label) aan een archiefinstelling toegevoegd worden.

Weergaven: 278

Berichten in deze discussie

Beste Ernest,

De indeling van de Archiefalmanak is een meer pragmatische en vind ik (als redecateur destijds van deze uitgave) al jaren niet meer voldoende transparant. Het kopje 'Overheidsarchief' dekt al niet meer de lading. Vele van de instellingen beheren ook particuliere archieven en sommige en dat worden eer waarschijnlijk steeds meer zijn hybride organisaties geworden, privaatrechterlijke organisaties die gesubsidieerd door de overheid hun archieven beheren (CODA bijvoorbeeld, Historisch Goud in Heerlen is ver op weg, en er zijn zeker nog enkele andere erfgoedhuizen).

Zelf heb ik wel eens er over gedacht om de hele indeling om te gooien naar vestigingsplaats, alfabetisch voor het hele land of per provincie. Indices moeten dan aangeven voor welke overheids- (en particuliere) archieven je waar moet zijn. Die index zou dan de namen van de gemeenten - (oud en nieuw) - , regio's, provincies en andere overheden, (categorieën van) instellingen  moeten bevatten en verwijzen naar de naam van de instelling. Dat kan heel goed als tags bij de instelling. Dan is alles vindbaar neem ik aan. Categorieën uit de indeling van de almanak zijn dan als tag niet meer zo relevant.

Beste Roelof,

Volgens mij wordt een groot deel van je wensen al vervuld in de Archiefwiki. Daar kun je per plaats (oud en nieuw) vinden bij welke archiefinstelling je moet zijn. Het gaat dan niet zozeer om vestigingsplaats maar om het werkgebied. Van dezelfde data maakt ook www.gemeentegeschiedenis.nl gebruik.

Vraag is of het daarnaast ook noodzakelijk is ook de instellingen in te delen. Met "overheidsarchief" doel ik niet zozeer op wat ze beheren maar of het een overheidsinstelling is of niet. Je hebt gelijk dat er meer niet-overheidsinstellingen komen die wel overheidsarchieven beheren. Je komt dan misschien wel tot een tweedeling van overheidsarchieven en niet-overheidsarchieven (en misschien een derde semi-overheids....... ) en die kun je dan weer specificeren maar hoe???

en vooral ook waarom? eigenlijk is het interessanter om een overzicht te krijgen van alle instellingen die kerkarchieven of polderarchieven beheren in plaats van een overzicht van alle kerkarchiefinstellingen (waar dan een RHC met kerkarchieven niet in voorkomt). Dan komt de nadruk bij "tags" meer te liggen op wat de archiefinstellingen beheren dan wat hun juridische vorm is. Dat is eigenlijk niet zo interessant. Dan wordt volgens mij de vraag hoe we de archieven die beheerd worden gaan benoemen en indelen....

RSS

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2018   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden