Groepen op de hoofdpagina

Alle groepen (33)

 • SNAAI vacaturebank

  182 leden Meest recente activiteit: 13 Apr

  Sectie Nieuwe en Aankomende Archivarissen en Informatieprofessionals kunnen in deze groep vacatureteksten plaatsen en vinden. 

 • Kwaliteitszorg BRAIN

  9 leden Meest recente activiteit: 27 Sept 2010 De sectie kwaliteitszorg is een belangrijk speerpunt. van BRAIN. Instrumenten die de sectie Kwaliteitszorg ontwikkelt en uitvoert, zijn onder meer…

 • Archiefatelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening

  38 leden Meest recente activiteit: 22 Mrt

  Groep voor het faciliteren van vervolgacties en het archiefatelier rond de digitale historische werkplaats/digitale onderzoeksomgeving en…

 • Archief 2020

  58 leden Meest recente activiteit: 19 Okt 2016

  Het programma Archief2020 is ten einde. Gelieve geen content meer in deze groep te…

 • ICA-Atom

  34 leden Meest recente activiteit: 4 Apr 2014

  "ICA-Atom is an open source web-based archival description software,  that is based on International Council on Archives ('ICA') standards"

 • Ondernemingsraden archiefdiensten

  18 leden Meest recente activiteit: 24 Mei 2016

  Via deze groep kunnen leden van ondernemingsraden en medezeggenschapsraden van archiefdiensten elkaar op de hoogte houden van algemene zaken op…

 • Archief en Recht

  28 leden Meest recente activiteit: 5 Jan

  Beste collegae,

   

  het Gemeentearchief Rotterdam is bezig zijn overeenkomsten van bewaargeving en schenking aan te passen. Vooral de…

 • Open Data

  73 leden Meest recente activiteit: 20 Apr

  Kennis en ervaring delen rond Open Data, elkaar inspireren en nieuwe ideeën opdoen.

  Archief 2.0 is partner van het Open Cultuur Data…

 • Vrijwilligerscoördinatoren

  12 leden Meest recente activiteit: 27 Mrt Uitwisseling van kennis en ideeën over hoe het vrijwilligersbeleid binnen archieven vorm te geven en/of verder uit te bouwen.

 • Archieven en sociale media

  68 leden Meest recente activiteit: 20 Apr

  Wil je als archiefdienst actief worden op sociale media? In deze groep wisselen we kennis uit over Facebook, Twitter enzovoort, handige…

 • Archieven, wiki's en Wikipedia

  26 leden Meest recente activiteit: 1 Nov 2015 Wil je als archiefdienst een wiki opzetten? Of wil je actief bijdragen aan Wikipedia? In deze groep wisselen we kennis uit over wiki's, wikisoftware,…

 • ISAD(G)

  50 leden Meest recente activiteit: 19 Jan Alle vragen en discussies over het gebruik van ISAD(G) en de "conversie" van klassieke inventarissen hiernaar. Wie is hier mee bezig en denkt hier…

 • Projectarchieven en beheer technische archieven

  18 leden Meest recente activiteit: 8 Apr 2013 Tips trucs, best practises, brainstormen en al wat meer zij om deze informatiestromen voor nu en straks te kunnen beheren

 • Archief applicatiebeheer2.0

  43 leden Meest recente activiteit: 19 Jan Na groepen voor restauratoren, Archiefbibliotheken en Archiveren 2.0 nu ook een groep voor applicatiebeheerders van archiefapplicaties. Zodat we een…

 • Web 3.0: Semantisch Web

  89 leden Meest recente activiteit: 20 Apr Om alle interessante vragen en discussiepunten van de speel-en-deelsessie van 6 september 2010 een vervolg te geven is deze groep in het leven…

 • SNAAI

  51 leden Meest recente activiteit: 7 Mrt De Sectie Nieuwe en Aankomend Archivarissen en Informatiespecialisten (SNAAI) van de (KVAN) richt zich op studenten van archivistische opleidingen,…

 • Archiefbibliotheken

  44 leden Meest recente activiteit: op dinsdag Archieven hebben vaak een archiefbibliotheek. Wat willen archivarissen en archiefbezoekers van een archiefbibliotheek? Wie zijn die…

 • Alle Erfgoed Data Vrij! Ga voor het Semantisch Web

  41 leden Meest recente activiteit: 14 Sept 2016 Visie: Het Web als een universeel medium voor de uitwisseling van gegevens, informatie en kennis. Wie heeft de visie om een eerste stap te zetten?…

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2017   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden