Bob Coret
 • Man
Delen op Facebook
Delen

De vrienden van Bob Coret

 • Jeroen Jansen
 • Rob van Drie
 • Luc van Poelje - newmarcom.com
 • Petra Robben
 • Bas Lems
 • Walther Hasselo
 • Gijsbert Kruithof
 • Yvonne Welings
 • Bennie Blom
 • Yvette Hoitink
 • Christian van der Ven

Groepen van Bob Coret

Discussies van Bob Coret

Ontvangen cadeaus

Cadeau

Bob Coret heeft nog geen cadeaus ontvangen

Een cadeau geven

 

De pagina van Bob Coret

Blog Coret

Let op met gebruik van andermans werk!

De hier afgebeelde foto is door mij deze zomer gemaakt, een mooi Nederlands landschap. Als maker van de foto heb ik automatisch het auteursrecht op dit originele 'werk'. Ik hoef het niet te registreren of te voorzien van een copyright teken ©.

Het auteursrecht geeft mij de volgende rechten: 
- het recht om het werk openbaar te maken
- het recht om het werk te verveelvoudigen
- persoonlijkheidsrechten, waaronder:
 • het recht me te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van mijn naam;
 • het recht me te verzetten tegen openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan mijn naam;
 • het recht me te verzetten tegen wijzigingen in het werk, tenzij dit verzet in strijd met de redelijkheid en de billijkheid is;
 • het recht me te verzetten tegen misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, die mijn goede naam kan schaden.
De begrippen 'openbaar maken' en 'verveelvoudigen' zijn overigens "technologieneutraal". Het maakt dus niet uit met behulp van welke techniek of welke middelen het openbaar maken of verveelvoudigen wordt gedaan.

Kortom, u mag niet zo maar bovenstaande foto in een boek opnemen of op uw website plaatsen!

Waarom deze waarschuwing? 

Stamboomonderzoekers verzamelen in het kader van hun genealogische onderzoek of vastlegging van de familiegeschiedenis informatie en ook beeldmateriaal. Voor persoonlijk gebruik is er geen probleem. Maar bij publicatie in boek of op website wordt het spannend. Bij stukken tekst, afbeeldingen, foto's enz. moet u zich afvragen wie de maker van een werk is. Als u dat niet zelf bent kunt u het niet publiceren, tenzij de auteur van het 'werk' meer dan 70 jaar geleden is overleden of dat de auteur (of rechthebbende) u toestemming heeft gegeven om het werk te publiceren.

Een voorbeeld: de foto hiernaast, van mijn betovergrootouders, is vermoedelijk gemaakt rond hun huwelijk in 1899. De fotograaf heeft het auteursrecht! Stel, het was een jonge fotograaf van 25 jaar en hij is oud 80 jaar geworden. Dus, 25 jaar in 1899 betekent overleden in 1954. Het auteursrecht vervalt dan pas in 2024!

Dat het "mijn" betovergrootouders zijn doet hier niets aan af. Ook het feit dat ik de scan (van de foto die ik fysiek in mijn bezit heb) zonder commerciële bedoeling in mijn stamboom heb staan is niet relevant. Als ik een klein gedeelte/uitsnede van de foto publiceer en de naam van de fotograaf opneem wijzigt dit niets aan de situatie. Ik heb de plicht om te onderzoeken of ik het auteursrecht niet schend. Als er auteursrecht op een werk zit mag het niet zonder toestemming gepubliceerd worden. En dat geldt ook voor u als stamboomonderzoeker en verenigingen!

Gevolgen inbreuk op auteursrecht

Archiefinstellingen met beeld- en krantencollecties, zoals het IISG, Stadsarchief Rotterdam en Erfgoed Leiden en omstreken, hebben bakzeil gehaald bij de rechtbank vanwege het publiceren van foto's en/of scans op hun website waarop auteursrecht rust.

Organisaties als Pictoright (behartigen de belangen van "visuele makers in Nederland") , Lira
("Auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneelstukken, sketches, hoorspelen, tv-spelen, series en films voor tv, conferences en muziek-dramatische werken, zoals opera’s, operettes, musicals en nog veel meer....") en Brein ("Bestrijdt piraterij namens auteurs, producenten en distributeurs van muziek, film en interactieve software") komen in Nederland op voor de belangen van de "makers" en schuwen claims niet. En dan heb je ook de buitenlandse evenknieën van genoemde organisaties. Maar ook individuele makers kunnen u aanspreken op inbreuk op hun auteursrecht. En of je het nu wel of niet eens bent met deze wetgeving, ze staan in hun recht.

Als (amateur)genealoog bent u hiervan niet gevrijwaard! Let dus op welk materiaal u publiceert, vraag toestemming (of neem een licentie op het werk) bij de rechthebbende. Als u dit niet doet loopt u het risico dat een maker (of belangenorganisatie namens de maker) inbreuk op zijn/haar auteursrecht in uw publicatie constateert en dan een schadevergoeding vordert of u "vraagt" alsnog een licentievergoeding van honderden euro's te voldoen.

Heeft u teksten en/of afbeeldingen van derden gepubliceerd op bijvoorbeeld een website? Controleer dan nu of u deze wel mag publiceren!

Tip: Wilt u afbeeldingen van bijvoorbeeld een gebouw als kerk of kasteel opnemen ter illustratie, zoek dan via Google Afbeeldingen (via Zoekhulpmiddelen > Gebruiksrecht) naar afbeeldingen die u mag hergebruiken (vaak herkenbaar aan Creative Commons licentie). Nogmaals: dat een afbeelding (of tekst of video) op Internet staat of in de krant staat betekent niet automatisch dat u het in uw publicatie mag opnemen.

Lees meer over dit onderwerp op de website www.auteursrecht.nl.

De eroderende resultaten van het WieWasWie-project

Vandaag is de betaalmuur geactiveerd op de WieWasWie website. Helaas brengt het langverwachte betaalde abonnement de stamboomonderzoeker geen nieuwe functionaliteit, er is alleen minder gratis. Wat is er eigenlijk sinds de dag dat de website live ging op 2 juli 2012 (alweer 3 jaar, 7 maanden en 6 dagen geleden) voor gebruikers bij gekomen op de website? En hoe verhoudt dit zich tot de voorganger Genlias?

Gebruikersfuncties

De eerste kritiek die losbarstte toen de WieWasWie website live ging betrof een functie die Genlias wél had en stamboomonderzoekers niet wilden missen: zoeken op twee personen. Er werd zelf een heuse protestactie opgestart om Genlias in lucht te houden. Het zoeken op 2 personen kwam, waarschijnlijk mede door de genealogen-opstand, op 5 november 2012 beschikbaar op de WieWasWie website, Genlias bleef nog in de lucht tot 1 januari 2013. Dat juist deze functie achter de betaalmuur verdwijnt voelt dus wel een beetje als een opgestoken middelvinger.

De betaalmuur is wel de start van (eerlijkere) concurrentie. Andere aanbieders zoals Open Archieven, kunnen door betere/andere functionaliteit te bieden, sommige gratis andere betaald, proberen om een fijne zoekervaring te bieden en gebruikers daarmee verleiden om een abonnement te nemen voor nog meer functionaliteit. De betaalmuur levert het CBG niet alleen extra geld op (naast de bijdrage die archiefinstellingen betalen en de reclame inkomsten) voor beheer en hopelijk innovatie, het vormt ook een aansporing om te blijven verbeteren om niet al te ver op de concurrentie achter te raken.

(klik op de afbeelding om nog even met weemoed deze vergane website te bekijken)

Genlias was beschikbaar in het Nederlands en Engels. De Engelstalige gebruikers van WieWasWie moesten tot 28 januari 2014 (dus zo'n 1,5 jaar) wachten tot de WieWasWie website ook in het Engels beschikbaar was.

De WieWasWie website had toen het in 2012 live ging wel functies die Genlias niet had: links naar scans en het maken van een stamboom.

Voor het bekijken van de scans, die veelal gewoon op de website van de archiefinstellingen bekeken worden, moest je wel eerst inloggen. Gelukkig werd deze overbodige eis op 23 april 2015 losgelaten, zodat je ook zonder in te loggen de scans kunt bekijken.

Op 2 maart 2015 werd het einde van de stamboom (en resultaten delen) module aangekondigd "vanwege de focus op historische persoonsinformatie uit historische bronnen". Deze marketing taal (of gezwalk zoals ik het in een eerder artikel noemde) moest verbloemen dat de kwaliteit van de stamboom module onvoldoende was en dat ze hierin niet wilden investeren. De personen uit de stambomen werden uit de zoekresultaten gehaald en sinds 4 januari 2016 zijn de stamboomfuncties helemaal verdwenen. Doordat de exportfunctie niet van hoge kwaliteit was en het door CBG gegeven advies om de gegevens te importeren in StamboomNederland, is er waarschijnlijk data van stamboomonderzoekers verloren gegaan.

Netto resultaat zeer mager

Als we de gebruikersfuncties van de WieWasWie website vergelijken met Genlias, dan blijkt dat de miljoenen euro's die het WieWasWie-project verstookte dus een website heeft opgeleverd die (uiteindelijk) dezelfde functionaliteit biedt als Genlias, in een moderner jasje, plus de links naar scans (en wellicht 'favorieten').

Persoonlijk had ik gehoopt op meer. Immers, Genlias moest het veld ruimen omdat de 15 jaar oude website qua technologie niet meer "klaar voor de toekomst" was, uitbreidingen waren niet mogelijk. Je zou dus denken dat qua technologie de website WieWasWie een grote verbetering was. Ik heb de indruk dat de kosten in ieder geval lager zijn geworden voor de deelnemende archieven. Echter, sinds de live-gang van WieWasWie is de zoektechnologie (Solr)alweer vervangen door een andere technologie (ElasticSearch) - wederin op basis van verkregen subsidie. Is de technologie nu wel toekomst bestendig, klaar voor nieuwe functionaliteiten?

Collectie registratie systeem

Waar de meeste gebruikers alleen de 'voorkant' kennen van WieWasWie is er ook een 'achterkant', het zogenaamde collectie registratie systeem (CRS). In dit systeem kan een archiefinstelling de gegevens (nadere toegangen/indexen) invoeren. Naar mijn weten maken niet veel archiefinstellingen gebruik van deze functionaliteit, zij exporteren de gegevens uit hun eigen systeem wat dan ingelezen wordt in de database van WieWasWie, maar daarover later meer. 

Onder andere archiefinstellingen die deelnemen in WieWasWie hebben van mij een hergebruikverzoek ontvangen. Ik wil al hun data in machineleesbaar formaat ontvangen en deze bijvoorbeeld presenteren op Open Archieven zodat onderzoekers gegevens makkelijker kunnen vinden (door slim zoeken methode, waaronder zoeken op 2 personen) en meer informatie krijgen (door te zoeken naar gerelateerde akten en informatie te koppelen aan andere databronnen). Eén van de aangeschreven archiefinstellingen bleek gebruiker te zijn van het CRS en meldde mij dat zij een offerte op zouden vragen bij WieWasWie (dus CBG) voor het verkrijgen van de gegevens. De "offerte" verbaasde mij nogal, de offerte meldt dat er een exportfunctie gebouwd moest worden en dat er daarna nog een aanzienlijk tijd (en dus geld) nodig was voor het daadwerkelijk uitvoeren van de export. Uit betrouwbare bron weet ik dat WieWasWie bij de oplevering een exportfunctie had. Dus, of deze functie is ook onderweg gesneuveld, of de huidige exploitatiepartner heeft hier geen kennis van, of partijen proberen het deelbaar maken van gegevens te frustreren. Hoe dan ook, deze archiefinstelling lijkt dus niet over de eigen (door vele vrijwilligers gemaakte) indexen te kunnen beschikken bij WieWasWie. Schokkend.

Datamodel Archive 2 All (A2A)

Veel gebruikers zijn toch tevreden met WieWasWie. Waarom? Vanwege de gegevens! En laat die nu afkomstig zijn van de archiefinstellingen (dezelfde als sinds de start van WieWasWie, er zijn geen extra archiefinstellingen aangesloten!). Onderstaande grafiek laat zien dat de WieWasWie website (blauwe lijn) zo'n 110 miljoen persoonsvermeldingen presenteert. Ter vergelijking: in december 2012 bood Genlias zo'n 65 miljoen persoonsvermeldingen.

Doordat WieWasWie een de-facto data monopolie had, lopen zij zo ver voor op alternatieven als Archieven.nl (groene lijn) en Open Archieven (paarse lijn). Door de Wet hergebruik overheidsinformatie is WieWasWie echter haar monopolie positie kwijt. Open Archieven (en een ieder) kan nu beschikken over de data van de archiefinstellingen. De praktijk leert dat meer archiefinstellingen niet direct kunnen beschikken over hun eigen data, maar zeker welwillend zijn om de data voor een ieder herbruikbaar te maken als open data. Voor RHC's en Nationaal Archief is het principe van open data leidend. Voor Open Archieven is het streven om nog dit jaar het aantal persoonsvermeldingen op de WieWasWie website te overtreffen.

(klik op de afbeelding voor een grotere, interactieve versie van de grafiek)

Maar eerlijk is eerlijk, het WieWasWie-project heeft op dit vlak wel iets bijgedragen. En wel door een standaard te maken voor het uitwisselen van gegevens: het A2A model. Waar het in het Genlias tijdperk veel gehannes was om de door de vrijwilligers gemaakte indexen van het archief naar Genlias te krijgen is hierin door deze standaard de broodnodige stroomlijning gekomen. 

A2A mag dus best één van de kroonjuwelen van het WieWasWie-project genoemd worden. Het is dus jammer om te zien dat er sinds het opleveren van deze open standaard (versie 1.7 van 7 april 2011) niets aan deze standaard is verbeterd. Het CBG, dat formeel het A2A model beheert, heeft hier tot op heden geen tijd voor gehad. Erg jammer, want de standaard heeft potentie. 

Zo zijn er diverse projecten gaande om het notarieel archief te digitaliseren, dat moet dan toch in A2A gegoten worden? Er zit een basis in A2A om ook gegevens van objecten vast te leggen (denk aan huizen, boten, enz.), maar deze is nog niet uitgewerkt. Als gebruiker van A2A (ook Open Archieven maakt er gebruik van!) heb ik veel ervaring opgedaan met deze standaard, partijen als Picturae, DE REE en DeventIt die deze standaard ook in hun systeem hebben geïmplementeerd zullen ook ervaring hebben opgedaan. Van deze ervaring wordt geen gebruik gemaakt.

Het Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden. In de beschrijving van BOMOS staat de volgende uitspraak waar ik het hartgrondig mee eens ben: "Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard!". Dat A2A niet wordt beheerd of zelfs wordt gepromoot is betreurenswaardig. Gelukkig wordt het A2A model nog wel gebruikt, door Nederlandse archiefinstellingen, Open Archieven en zelfs door partijen als Ancestry.com en MyHeritage (die ík heb gewezen op deze standaard).

Projectevaluatie

Het zou goed zijn voor de archiefsector en subsidieverstrekkers om het WieWasWie-project weer eens te evalueren. En dan niet zo zeer met de vraag of het project de resultaten heeft opgeleverd die beoogd waren. Maar meer focussen op de fase hierna: zijn de projectresultaten duurzaam geborgd bij de juiste partij zodat projectresultaten niet meer eroderen dan gewenst? In deze tijd, waar in de archiefsector veel aandacht is voor archiefinnovatie, lijken mij inzichten hierover van grote waarde.

Voor wie de voorgeschiedenis van het WieWasWie-project wil teruglezen, zie WieWasWie, een chronologisch overzicht (uit april 2012).

"Hier met die data!" maar dan genuanceerder via hergebruik verzoeken

Vandaag heb ik 17 archiefinstellingen een verzoek gestuurd op basis van de Wet hergebruik overheidsinformatie en de hierop aangepaste Archiefwet. Dit soort verzoeken kan overkomen als het binnenstormen van een studiezaal met het spandoek "Hier met die data!". In dit artikel enige nuancering en achtergrond bij de hergebruik verzoeken.

Bewerking van foto Herdenkingsavond Eindhoven, n.a.v. Hongaarse Opstand. Spandoek "Helpt Hongarije" (5 november 1956) van Wim van Rossem / Anefo onder CC-BY licentie van het Nationaal Archief (ook dit is open data!)


Lezers van deze blog weten dat ik een voorstander ben van open data. Waar bijvoorbeeld archiefinstellingen veel informatie bieden via hun website of portal, zie ik graag dat zij ook de achterliggende 'rauwe' data beschikbaar stellen. Met deze data kunnen ontwikkelaars aan de slag om nieuwe functionaliteit mee te maken, nieuwe inzichten halen uit analyse van datasets, combinaties maken met andere datasets, kortom leuke dingen mee doen, die ook voor (stamboom)onderzoekers nieuwe inzichten of diensten kan opleveren.

Bij open data is het de (archief)organisatie die vanuit het "geloof" in open data zelf gegevens in machine-leesbaar formaat beschikbaar stellen. Er zijn meer en meer archiefinstellingen die open data als natuurlijke uitvoering van hun missie zien. Open data krijgt ook steeds vaker een plaatsje in het jaarplan. Helaas blijft het echter nog vaak hangen in plannen en beleid.

De Wet hergebruik overheidsinformatie is ingegaan op 18 juli 2015 en biedt een ieder de mogelijkheid om een "met een publieke taak belaste organisatie" te vragen om data die zij hebben in een machine leesbaar formaat beschikbaar te stellen. De organisatie mag hier ten hoogste "marginale kosten" voor in rekening brengen en heeft maar enkele gronden om het verzoek af te wijzen, waaronder openbaarheid en privacy. 

Ik vraag al sinds lange tijd om de data bij archiefinstellingen:

 • In juni 2012 (alweer 3,5 jaar geleden) gaf ik op het jaarlijkse congres van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen (KVAN) de presentatie Geef mij uw data - alstublieft. NB. in een andere presentatie op hetzelfde congres bood een archiefinstelling open data aan en ik stak mijn vinger op om mijn interesse aan te geven (ook deze archiefstelling zit nu in het rijtje van 17). 
 • Eind 2013/begin 2014 maakte ik gebruik van de WOB als middel om aan open data te komen
 • In mei 2014 riep ik de directeuren van de Regionale Historische Centra en Nationaal Archief op in een open brief om de historische persoonsgegevens vrij te geven als open data
 • In oktober 2015 was ik dagvoorzitter bij de door het Nationaal Archief georganiseerde studiemiddag Archieven en open data - en nu?
 • Tussendoor is ook e-mail en twitter ingezet om archieven te prikkelen op het gebied van open data. 
Een significatie toename van archieven die open data bieden bleef helaas uit. Met de hergebruik verzoeken hoop ik hierin verandering te brengen, zodat open data van de middellange termijn planningen naar de actielijst wordt verplaatst.

Mijn geduld raakte op door het nieuwsbericht van WieWasWie dat er in de loop januari 2016 een abonnement benodigd is voor het gebruiken van een deel van de functionaliteit. Voor de goede orde, ik ben niet tegen het abonnement! Nee, het nieuwsbericht van WieWasWie deed mij vooral beseffen dat archiefinstellingen eigenlijk al lange tijd de mogelijkheid hebben om data te leveren. Ze doen dit immers al weer 3,5 jaar door data aan te leveren aan WieWasWie. Waarom kunnen ze deze data wel aan het CBG leveren, maar niet aan u en mij? Waar open data mijns inziens de sleutel tot innovatie is, wordt de data nu slechts aan één (niet innovatieve) partij gegeven. Archiefinstellingen belemmeren hiermee een eerlijk speelveld en innovatie. Niemand is met een dergelijk beleid gebaat.

Ik vraag de archieven met de hergebruik verzoeken niet om iets dat ze niet hebben, het materiaal is openbaar en niet privacy gevoelig, van voldoende kwaliteit want gepubliceerd, het CBG ontvangt deze informatie al gratis en ook de techniek  en standaarden zijn voorhanden. Het enige wat ik vraag is om een "kopietje" van de data.

Ik hoop dat de 17 archiefinstellingen de data niet alleen aan mij bieden voor hergebruik op Open Archieven, maar dat ze het voor een ieder beschikbaar stellen als open data. Zodat een informatica student het kan gebruiken voor z'n bachelorscriptie, internationale partijen als MyHeritage en Ancestry het kunnen gebruiken voor hun matching functionaliteit, een genealogische vereniging het kan koppelen aan hun scanproject, een pensionado met technische achtergrond zinnige dingen kan zeggen over de datakwaliteit, enz. De reacties die ik kreeg  van vrijwilligers van archief Schouwen-Duiveland op de presentatie De schatkist die open data heet was dat zij blij waren dat de door hen ingevoerde (open) data ook daadwerkelijk gebruikt werd.

Met de hergebruikverzoeken wil ik dus zeggen: Kom op archieven, maak werk van open data! Het verzoek is ditmaal wel gekoppeld aan wettelijke kaders en beslistermijnen...

Voor diegenen die willen meehelpen om meer data beschikbaar te krijgen voor hergebruik sluit ik deze blog posting af met het sjabloon dat ik heb gebruikt voor de hergebruik verzoeken die ik heb gestuurd aan de archiefinstellingen (*):

{Archiefinstelling} biedt online diverse openbare aktes aan die via nadere toegangen (indexen) toegankelijk worden gemaakt. Het gaat hierbij onder andere om {opsomming bronnen}. De indexen bevatten de meta-data van de akten, waaronder historische persoonsgegevens, broninformatie en referenties naar scans.

Ik verzoek u om deze indexen krachtens artikel 14 van de Archiefwet te verstrekken langs elektronische weg, in een open en machinaal leesbaar formaat, waarbij het formaat voldoet aan formele open standaarden, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Wet hergebruik overheidsinformatie.

Voor meer informatie over de Wet hergebruik overheidsinformatie verwijs ik u naar de website van Open Overheid (http://goo.gl/Dto3RJ) en het informatieblad over hergebruik en open data van het Nationaal Archief (https://goo.gl/HkL1Lm).

Mocht u niet de aangewezen persoon zijn om mijn verzoek te beantwoorden, dan ga ik er vanuit dat u mijn verzoek doorstuurt aan de juiste persoon binnen uw organisatie.
Mocht u vragen hebben, of willen overleggen over hoe het best aan mijn verzoek om informatie tegemoet te komen, dan zie ik uw contactopname graag tegemoet.

(*) De volgende archiefinstellingen hebben vandaag een hergebruik verzoek ontvangen: Archief Eemland, Brabants Historisch Informatie Centrum, Drents Archief, Gelders Archief, Groninger Archieven, Haags Gemeentearchief, Historisch Centrum Leeuwarden, Historisch Centrum Overijssel, Nieuw Land Erfgoedcentrum, Noord-Hollands Archief, Regionaal Archief Alkmaar, Regionaal Archief Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Stadsarchief Breda, Tresoar, Utrechts Archief en het Zeeuws Archief.

Recente activiteit

Bob Coret is een discussie begonnen

Waardelijst archiefinstellingen (OWMS)

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadatastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).Eén van de onderdelen van OWMS zijn waardelijsten. De gecontroleerde waardelijsten (controlled vocabularies of vocabulary encoding schemes) van OWMS zijn sets van waarden die kunnen worden…See More
Donderdag
Bob Coret heeft gereageerd op de blogpost 'Robots in het archief'
"Inspiratie voor robots in het archief: robots (AI) als studentassistent http://www.wsj.com/articles/if-your-teacher-sounds-like-a-robot-you-might-be-on-to-something-1462546621 antwoorden werden gegeven door robot en studenten hadden het…"
3 Jun
Bob Coret heeft gereageerd op de discussie 'APE heeft nu een API voor 'open data'' in de groep Archieven Portaal Europa
"Bij open data gaat het in mijn ogen om de ongefilterde, rauwe data die zonder drempels ter hergebruik aangeboden worden.  De verplichte registratie om de API te mogen gebruiken is een drempel, zeker als je ook akkoord moet gaan met…"
18 Mei
Bob Coret heeft gereageerd op de discussie 'APE heeft nu een API voor 'open data'' in de groep Archieven Portaal Europa
"Wim, Goed te lezen dat APE ook richting open data beweegt, bijv door haar deelnemers de keuze te geven de API aan te zetten. Hopenlijk is de default waarde over 5 jaar 'aan'. De aanhalingstekens rondom open data zijn denk ik terecht.…"
17 Mei
Bob Coret is een discussie begonnen

Help de doorontwikkeling van archief standaard A2A

A2A is een datamodel voor de uitwisseling en ontsluiting van verschillende bronnen met historische persoonsgegevens. A2A is een open standaard, dat beheerd wordt door het CBG. Het A2A model wordt ondersteund in producten van Picturae, De Ree, DeventIt en Open Archieven (=de aanleverende kant) en "begrepen" door een reeks (nationale én internationale) partijen (=de afnemers).Maar wat vind de archivaris van het A2A model?Wat zijn de ervaringen met het leveren van A2A?Kan zijn/haar materiaal…See More
20 Apr
Bob Coret neemt deel aan een evenement
Miniatuur

KVAN Jubileumcongres in Haarlem, Philharmonie.

Juni 15 2016 tot Juni 17 2016
Jubileumcongres 125 jaar Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession’Haarlem, 15-17 juni 2016 In 2016 bestaat de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 125 jaar. Dit jubileum van de oudste beroepsvereniging van archivarissen ter wereld wordt gevierd tijdens een speciaal jubileumcongres van 15-17 juni in Haarlem, waarbij de toekomst van het…See More
24 Mrt
Bob Coret heeft gereageerd op de discussie 'Enkel archief stuurt me met een kluitje in het riet, meeste gelukkig niet'
"De afspraak om bij dit archief te praten staat gepland (waarbij ik wel de mogelijkheid behoudt om bezwaar te maken tegen dit besluit). Meer over de hergebruikverzoeken (ervaringen en resultaten) op de KVAN 2016!"
13 Mrt
Christian van der Ven heeft gereageerd op de discussie 'Enkel archief stuurt me met een kluitje in het riet, meeste gelukkig niet'
"Goed om te horen, Bob. En die ene reactie lijkt niet op onwil, maar op koudwatervrees, onbekendheid en zo meer. Gelukkig kun je er voor op gesprek komen, zodat je als het ware input kunt leveren voor het te vormen beleid..."
13 Mrt

Prikbord (5 commentaren)

Je moet lid zijn van Archief 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Archief 2.0

Gerard Meijssen zei op 3 Juli 2013 om 10.27...

Wikidata, een zuster project van Wikipedia heeft een data-item voor elk Wikipedia artikel. Veel artikelen over personen kennen een VIAF vaak ook andere links naar externe bronnen. Er zijn assertions zoals "sex is male" etc. Daar wil men graag bronnen voor. 

Bronnen als archieven en bibliotheken worden enorm gewaardeerd. Je kunt dus actief zoeken en verrijken in Wikidata en daar achterlaten dat jouw archief rijk is aan gegevens over een persoon.

Groetjes,

      GerardM

Bob Coret zei op 18 December 2009 om 13.50...
Inderdaad, sprak gisteravond tijdens diner met Barrita en toen kwam jou naam / 23 archiefdingen ook langs.
grtn,
Bob
Gijsbert Kruithof zei op 18 December 2009 om 7.59...
Dag Bob,
Ik heb begrepen dat jij een collega bent van Barrita.
We komen elkaar vast binnenkort een keer live tegen
grz
Gijsbert
Ingmar Koch zei op 3 November 2009 om 16.17...
O, wat een serieuze foto opeens. Man van de wereld... ;-)
Christian van der Ven zei op 23 Juli 2007 om 15.19...
Hallo Bob! Zo zie je mekaar nog eens ergens.. ;-) Welkom bij deze club!

Profielgegevens

Over mij:
Zelfstandig adviseur op het gebied van informatie architectuur (via Coret Consultancy) en leverancier van genealogische Internet diensten aan consumenten (via Coret Genealogie).
Website:
http://consultancy.coret.org/

Mijn presentaties op SlideShare

 
 
 

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2016   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden