Bob Coret
 • Man
Delen op Facebook
Delen

De vrienden van Bob Coret

 • Rob van Drie
 • Projectbureau STAP
 • Luc van Poelje - newmarcom.com
 • Petra Robben
 • Bas Lems
 • Walther Hasselo
 • Gijsbert Kruithof
 • Yvonne Welings
 • Bennie Blom
 • Ton de Looijer
 • Yvette Hoitink
 • Christian van der Ven

Groepen van Bob Coret

Discussies van Bob Coret

Deel het: ervaring met #opendata
1 antwoord 

is deze discussie begonnen. Laatste reactie van Fred van den Kieboom 9 Dec 2014.

Is er een lijst van OAI-PMH data providers van Nederlandse erfgoed instellingen?
12 antwoorden 

is deze discussie begonnen. Laatste reactie van Mark Lindeman 17 Mrt 2011.

Ontvangen cadeaus

Cadeau

Bob Coret heeft nog geen cadeaus ontvangen

Een cadeau geven

 

De pagina van Bob Coret

Blog Coret

Het gezwalk van WieWasWie

In een recent nieuwsbericht van WieWasWie wordt het einde van de stamboombouwfaciliteit van WieWasWie aangekondigd. In dit artikel wordt dit nieuwsbericht nader onder de loep genomen.

Nieuwe focus

In het nieuwsbericht wordt de nieuwe focus van het WieWasWie platform aangekondigd:

WieWasWie gaat zich volledig richten op het beschikbaar stellen van historische persoonsinformatie uit bronnen voor genealogisch onderzoek. In de loop van 2015 zal de stamboommodule van WieWasWie verdwijnen.

en

Vanwege de focus op historische persoonsinformatie uit bronnen en het grote aanbod van goede alternatieve stamboomprogramma’s en –websites, zal de stamboombouwfaciliteit uit WieWieWas verwijderd worden.

De website WieWasWie, opvolger van Genlias, is van archieven en gaat dus om de bronnen. Het "gaat zich" in de eerste quote wijst op een nieuwe koers. Maar laten we eerlijk zijn, de stamboombouwfaciliteit was slechts een afterthought van het WieWasWie projectteam waar noch de archieven noch het CBG bij waren betrokken. Het zwaartepunt lag altijd al bij de bronnen, de focus wordt dus vooral wat het altijd had moeten zijn. Focus op bronnen is goed!

Eisen aan een goed stamboomprogramma

Naast de andere focus worden ook eisen aan stamboomprogramma’s genoemd als reden voor het einde van de stamboombouwfaciliteit:

Het stamboomprogramma op WieWasWie vergt veel aanpassingen om aan de huidige eisen aan een dergelijk programma te voldoen.

Hier wordt gesuggereerd dat de eisen de laatste jaren zijn opgeschroefd, zonder hier enige voorbeelden of verwijzingen voor te geven. Maar heeft de stamboombouwfaciliteit ooit voldaan aan de gebruikerswensen of genealogische best-practices? Nee, qua functionaliteit was er veel mis, zoals ik al in 2011 in Stamboom bouwen beschreef.

Ook de gebruikte technologie blijkt te hebben bijgedragen in het besluit te stoppen met de stamboombouwfaciliteit:

Bovendien wordt Silverlight - noodzakelijk om het programma te kunnen draaien - niet langer door Microsoft ondersteund en doorontwikkeld.

Dit is een beetje rare redening. Immers, toen WieWasWie in 2012 live ging was dat met een stamboombouwfaciliteit op basis van een reeds verouderde versie van het open-source component Family.Show (uit 2009).

De ontwikkeling van Silverlight (de “Flash” technologie van Microsoft) was in 2011 al stopgezet ten voordele van HTML5. Dat Silverlight niet meer wordt ondersteund door Microsoft is overigens onjuist, deze eindigt pas  2021.

NB: dit artikel is gebaseerd op het nieuwsbericht dat via e-mail is gestuurd naar WieWasWie abonnees. Op de weblog van WieWasWie wordt ook melding gemaakt van het verdwijnen van de stamboombouwfunctionaliteit maar hierin is het deel over “huidige eisen” en Silverlight weggelaten.

Naast de slechte kwaliteit van de stamboombouwfaciliteit wordt er in het nieuwsbericht ook voorbij gegaan aan het feit dat er nooit draagvlak voor het component was, niet bij het CBG, die in die periode met een eigen stamboomwebsite bezig was (het feit dat de overheid tegelijkertijd, via twee ministeries, geld pompte in stamboomwebsites blijft me verbazen) en zich destijds uit het WieWasWie had teruggetrokken, en niet bij de archieven die er niet bij betrokken waren (zie reactie onderaan Stamboom bouwen).

Om nog maar te zwijgen over het feit dat er niet veel gebruik word gemaakt van de stamboombouwfaciliteit:

image

De 1237 stambomen met daarin 76222 personen (dd. 6-3-2015) stelt erg weinig voor. Reden hiervoor is wellicht omdat de stamboombouwfaciliteit volgens het projectteam – in eerste instantie –  vooral was bedoeld voor beginnende stamboomonderzoekers. Een “tweede instantie” is er nooit gekomen, naast het verwijderen van de GEDCOM import functie zijn er geen noemenswaardige verbeteringen of uitbreidingen in het stamboombouwfaciliteit  geweest in de afgelopen 3 jaar waardoor de stamboomonderzoekers de stamboombouwfaciliteit (met maximaal 500 personen per stamboom) links hebben laten liggen.

image

Starten of stoppen? Een eenvoudige vraag…

Van de regen in de drup?

Voor hen die een stamboom op WieWasWie hebben is er een handleiding beschikbaar:

We hebben een handleiding gemaakt voor het exporteren van je stamboom en het importeren ervan in StamboomNederland.nl.

Waar de promotie van StamboomNederland vandaan komt begrijp ik, het CBG is exploitatiepartner van WieWasWie èn eigenaar van StamboomNederland. Deze website, die alweer sinds september 2010 in de lucht is, is sindsdien ook niet verbeterd, ondanks kritiek op het product. Als het voldoen aan “huidige eisen” zo belangrijk is (kent u een tevreden StamboomNederland gebruiker?), waarom geldt dit dan niet voor StamboomNederland?

Maar, wat me nog het meest bevreemd is het feit dat het nieuwsbericht meldt dat de stambomen van StamboomNederland via WieWasWie beschikbaar komen:

De stambomen op StamboomNederland worden in de toekomst ook via WieWasWie doorzoekbaar.

Hè? Las ik niet net dat WieWasWie zich volledig gaat richten “op het beschikbaar stellen van historische persoonsinformatie uit bronnen"? Wordt de focus gelijk al weer losgelaten?

GEDCOM export

In een voetnoot van het nieuwsbericht staat overigens nog een nieuwtje:

* GEDCOM is een standaard bestandsformaat voor het opslaan en uitwisselen van genealogische gegevens. De GEDCOM-exportfunctie van WieWasWie is verbeterd om alle gegevens goed te kunnen verhuizen.

Helaas heb ik de verbeterde GEDCOM export niet kunnen testen, ik krijg op het moment van schrijven steeds een foutmelding. Jammer, ik was echt benieuwd of exploitatiepartij CBG en bouwer/beheerder Mindbus nu echt eens de GEDCOM standaard goed hebben geïmplementeerd – dat was voorheen namelijk zeker niet het geval - en zo hun gebruikers echt de kans bieden om al hun data op een goede wijze er uit te krijgen. Ik heb er niet veel vertrouwen in…image

De toekomst van WieWasWie

Alhoewel ik het dus goed vind dat de stamboombouwfaciliteit verdwijnt geeft het me tegelijkertijd een wat unheimlich gevoel. Dit wordt mede ingegeven door de laatste uitbreiding van WieWasWie: WatZitErin. Deze functie is op zich een verbetering ten opzichte van het Excel bestand dat geboden werd (via Dropbox, sic) om inzicht te verschaffen in beschikbare bronnen op WieWasWie. Echter, deze functionaliteit (op het wiewaswie.info domein) maakt geen onderdeel uit van het WieWasWie platform (op het wiewaswie.nl domein). Het is niet gemaakt door de bouwer/beheerder van WieWasWie – Mindbus – maar door de ontwikkelaar van Zoekakten.nl die ook in dienst is bij het CBG (voor wie hier over twijfelt: vergelijk de HTML broncode maar eens).

Het WieWasWie platform wordt dus enerzijds deels ontmanteld en nieuwe functies worden buiten het platform ontwikkeld. Ik hoop werkelijk dat dit geen trend is die doorzet, dat het noodzakelijk is, het zou toch zonde zijn van de miljoenen euro’s belastinggeld die in het WieWasWie platform zijn gepompt.Update 8-3-2015

De "verbeterde GEDCOM export" van WieWasWie werkt vandaag. In Hoe het CBG gegevensverlies veroorzaakt een analyse. Hieronder de conclusie van de analyse:


Het bestand dat via de exportfunctie van de stamboombouwfunctionaliteit kan worden gedownload voldoet niet aan de GEDCOM specificatie (welke dan ook…) en mag dus geen GEDCOM bestand heten. Noem je het wel GEDCOM bestanden dan werk je moedwillig mee aan de onterecht negatieve beeldvorming van GEDCOM en bewijs je je gebruikers een slechte dienst.

In plaats van een handleiding hoe deze bestanden in StamboomNederland zijn te importeren zou het het CBG sieren om stamboomonderzoekers te waarschuwen voor mogelijk gegevensverlies door hun ondermaatse GEDCOM export (WieWasWie) en ondermaatse GEDCOM import (StamboomNederland).

Genealogische webinars

image

Op 10 december 2014 verzorgde het HCC!genealogie haar eerste 2 webinars! Live kon er meegekeken worden naar de presentaties van Cor van Rooij  (Kennismaking met genealogie) en John Glaser (Internet als bron voor genealogie). Ik keek mee en doe verslag van de technische kant van het verhaal.

Wat is een webinar?

Wikipedia geeft de volgende definitie van een webinar:

Een online seminar of webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Het neologisme "webinar" is een portmanteau(woordcombinatie) van de woorden "web" (dat wil zeggen world wide web) en "seminar". Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen computer volgen en de spreker(s) zien en horen.

Dus terwijl Cor, John en publiek fysiek in Kunstengebouw Cultura in Ede waren konden geïnteresseerden thuis via Internet meekijken. Voor het bekijken van image de het webinar moest eerst (eenmalig en gratis) software geïnstalleerd worden van GoToMeeting. Op zich geen grote drempel, maar tegenwoordig zijn er voldoende alternatieve die puur webgebaseerd zijn en waar dus geen software voor geïnstalleerd hoeft te worden.

image

De software maakt het mogelijk om de grootte van de twee schermen (één met de live video en één met de bijbehorende presentatie) te verkleinen en te vergroten. Helaas was deze mogelijkheid er bij de presentatie van John niet, daar was alleen de presentatie zichtbaar (maar dit komt goed, lees maar verder).

Er hebben 30 personen live naar beide webinars gekeken. Alhoewel dit geen grote aantallen zijn is dit slechts het begin. Want de opnames van de twee webinars zijn nu ook online te bekijken:

De afspeelmogelijkheid wordt geboden door de HCC!seniorenacademie en is gratis voor alle kijkers. Hier heb je verder geen extra software voor nodig om te kijken, alleen een browser. Je ziet in de weergave links de video (ja, ook van John!) en rechts de presentaties (die overigens ook te downloaden zijn).

image

Online video

Ik schreef al in 2007 (Genealogie TV) over de mogelijkheden van online video en riep in 2008 (Stamboom TV) de genealogische verenigingen op om er mee aan de slag te gaan. Anno 2014 kan er denk ik wel iets aan toegevoegd worden: interactie!

Want de webinars van HCC!genealogie waren erg eenrichtingsverkeer (terwijl de software meer mogelijkheden biedt) en je dus eigenlijk van een webcast moet spreken. Het verschil tussen een webinar en een webcast is dat er bij een webcast ook fysiek publiek aanwezig is. Een webinar is een seminar met uitsluitend online publiek. Interactieve webinars daarentegen maken contact over en weer mogelijk, waardoor deelnemers door middel van vraag-en-antwoordsessies kunnen participeren.

Volgende webinars

Als u webcasts van HCC!genealogie heeft bekeken en de smaak te pakken heeft kunt u bijvoorbeeld eens kijken in het overzicht van Upcoming webinars van Legacy Family Tree. De presentaties gaan over diverse genealogische onderwerpen, veelal om 8 of 9 ‘s avonds (Nederlandse tijd) en zijn in het Engels. Voor de oplettende lezer: er staat ook een Nederlandse spreker tussen!

Na crowdsourcing ook crowdfunding in de archiefsector?

image Het indexeren van akten gebeurd al jaren door een grote schare van vrijwilligers. Was het ‘vroeger’ vooral bij het archief zelf, tegenwoordig kunnen vrijwilligers thuis op de computer meehelpen via VeleHanden, Open Archieven of FamilySearch Indexing. Het vrijwilligerswerk van weleer heet tegenwoordig crowdsourcing.

Een andere ‘trend’ wordt crowdfunding genoemd, hierbij wordt een donatie aan het publiek gevraagd voor het bereiken van een bepaald doel. Ook dit is op zich niets nieuws. Het Waterlands Archief berichtte over een 18e eeuwse crowdfundings-actie door de Purmerendse Lutheranen.

Je kunt je afvragen waarom archiefinstellingen niet meer aan crowdfunding doen. Het cynische antwoord is dat archieven dit niet hoefde vanwege de verschillende subsidies die hiervoor bestonden. Of, dat subsidies uit belasting wordt betaald en er dus 16 miljoen donateurs aan hebben bijgedragen. Maar voor archieven en genealogen liggen op het vlak van crowdfunding toch mogelijkheden om mooie nieuwe bronnen digitaal beschikbaar te krijgen.

Het Red een portret project van Stadsarchief Amsterdam is een voorbeeld van een crowdfunding project in de Nederlandse archiefsector. Er wordt gepoogd € 50.000 bij elkaar te krijgen om het archief van Fotostudio Merkelback te digitaliseren, ze hebben nu zo’n 69% van het streefbedrag binnen.

image Voor een voorbeeld op het vlak van genealogie moeten we uitwijken naar Amerika. In het Preserve the Pensions project wordt getracht om genoeg geld bij elkaar te krijgen om de 7,2 miljoen pagina’s van de pensioen akten van de oorlog van 1812 te digitaliseren. Het streefbedrag van 3,7 miljoen dollar is al voor 50% binnen!

Dit project is geïniteerd door de Amerikaanse National Archives and Records Adminstration, de NARA. Maar, in plaats van zelf een crowdfunding campagne op te zetten en de crowd te motiveren benaderden zij de Federatie van (zo’n 500) Genealogische Verenigingen, de FGS. Het FGS koos, op advies van het NARA, de pensioen akten omdat deze één van de meest geraadpleegde bronnen was die nog niet op microfiche of digitaal beschikbaar was. Het FGS (waarom hebben we in Nederland nog steeds niet een dergelijke federatie?) heeft een community van zo’n 800.000 leden. De president van de FGS - D. Joshua Taylor – is ook nog eens presentator van Genealogy Roadshow (een televisieprogramma op PBS), publiciteit zit dus wel snor (hieronder zijn pitch). Een slimme aanpak dus van NARA.

Het digitaliseren (=fotograferen+indexeren) zal worden uitgevoerd door Fold3 (een onderdeel van Ancestry.com) en kost $0,48 per pagina (goed dat hier openheid over wordt gegeven, dat mis ik in Nederland) en zal gratis beschikbaar worden gesteld op de Fold3 website. Ook dient nog opgemerkt te worden dat voor elke gedoneerde dollar Ancestry.com ook een dollar doneert (matching).

Een slimme aanpak dus van NARA.In de blogposting Nederlandse archieven, kijk eens hoe het Amerikaanse NARA het aanpakt! sprak ik al mijn lof uit over het NARA. Het Preserve the Pensions project vind ik toch ook weer een knap staaltje omdenken uit de koker van het NARA!

Recente activiteit

Bob Coret heeft gereageerd op de discussie 'Website Regionaal Historisch Centrum Limburg'
"Neeltje, Het gaat om de Delen knop die links- of rechtsonder veel pagina's staan (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn en e-mail). Echter, als ik deze nu test zie ik overal rhcl.nl links staan, dit lijkt opgelost."
Dinsdag
Bob Coret heeft gereageerd op de discussie 'Website Regionaal Historisch Centrum Limburg'
"Hallo Boy, Hierbij mijn feedback. Moderne look, goed responsive design. Tweetalig, netjes! Helaas brengt de English link je altijd naar de homepage, in plaats van de Engelstalige pagina waar je op dat moment bent (hetzelfde geldt overigens voor de…"
23 Mrt
Wim van Dongen heeft gereageerd op de blogpost 'Oproep voor vrijgeven historische persoonsgegevens als #opendata'
"Bob, ik wil graag even reageren op je opmerkingen over het Archieven Portaal Europa (APE) en open data: APE is afhankelijk van de manier waarop archiefinstellingen hun data (kunnen) aanleveren. Je hebt gelijk als je stelt dat dit tot nu toe vooral…"
10 Feb
Bob Coret heeft gereageerd op de blogpost 'Oproep voor vrijgeven historische persoonsgegevens als #opendata'
"In het kader van de open data voorlichting een tweetal reacties op de brief. Allereerst de term 'herbruikbare open data'... een pleonasme, of is er zoiets als niet-herbruikbare open data (hersenkrakertje :-). Ten tweede, als informatie…"
10 Feb
Tine van Nierop heeft gereageerd op de blogpost 'Oproep voor vrijgeven historische persoonsgegevens als #opendata'
"Dank Bob, voor je inspanningen om het onderwerp (weer) op de kaart te zetten. De dialoog aangaan en samen stappen zetten om data houdbaar, vindbaar, zichtbaar èn herbruikbaar te maken, daar moeten we aan werken. Ik hoop dat de…"
9 Feb
Christian van der Ven heeft gereageerd op de blogpost 'Oproep voor vrijgeven historische persoonsgegevens als #opendata'
"Het wordt nog wel eens wat, met die open data! ;-)"
9 Feb
Bob Coret heeft gereageerd op de blogpost 'Oproep voor vrijgeven historische persoonsgegevens als #opendata'
7 Feb
Christian van der Ven heeft gereageerd op de blogpost 'Online is voor eindgebruikers en open data voor ontwikkelaars'
"Mooi initiatief en overzicht, Bob! Zoals je weet loopt het BHIC niet voorop in de hele open data beweging, maar bungelen we ook niet helemaal achteraan. Tot nu toe beperken onze inspanningen zich echter doorgaans tot gerichte verzoeken, zoals…"
19 Jan

Prikbord (5 commentaren)

Je moet lid zijn van Archief 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Archief 2.0

Gerard Meijssen zei op 3 Juli 2013 om 10.27...

Wikidata, een zuster project van Wikipedia heeft een data-item voor elk Wikipedia artikel. Veel artikelen over personen kennen een VIAF vaak ook andere links naar externe bronnen. Er zijn assertions zoals "sex is male" etc. Daar wil men graag bronnen voor. 

Bronnen als archieven en bibliotheken worden enorm gewaardeerd. Je kunt dus actief zoeken en verrijken in Wikidata en daar achterlaten dat jouw archief rijk is aan gegevens over een persoon.

Groetjes,

      GerardM

Bob Coret zei op 18 December 2009 om 13.50...
Inderdaad, sprak gisteravond tijdens diner met Barrita en toen kwam jou naam / 23 archiefdingen ook langs.
grtn,
Bob
Gijsbert Kruithof zei op 18 December 2009 om 7.59...
Dag Bob,
Ik heb begrepen dat jij een collega bent van Barrita.
We komen elkaar vast binnenkort een keer live tegen
grz
Gijsbert
Ingmar Koch zei op 3 November 2009 om 16.17...
O, wat een serieuze foto opeens. Man van de wereld... ;-)
Christian van der Ven zei op 23 Juli 2007 om 15.19...
Hallo Bob! Zo zie je mekaar nog eens ergens.. ;-) Welkom bij deze club!

Profielgegevens

Over mij:
Zelfstandig adviseur op het gebied van informatie architectuur (via Coret Consultancy) en leverancier van genealogische Internet diensten aan consumenten (via Coret Genealogie).
Website:
http://consultancy.coret.org/

Mijn presentaties op SlideShare

 
 
 

Zoeken in Archief 2.0

Loading