Archief 2.0 gaat nooit verloren, maar wel migreren

Dag allemaal,

 

Op 7 juni 2007 werd Archief 2.0 opgericht, vanaf het eerste ogenblik al méér dan een website: eerder een club dan een netwerk. Daar wílde je bij horen, daar móest je bij horen! De Archief 2.0-community beperkte zich bovendien niet tot bloggen en discussiëren op de netwerksite. Nee, Archief 2.0’ers klopten ook de ArchiefWiki in, stortten zich op 23 Archiefdingen, organiseerden speel-en-deelsessies, zorgden voor disruptie tijdens studiedagen, schreven artikelen, bakten taarten, bouwden met Lego en zo verder...

 

...maar de laatste jaren is het stiller geworden op het platform.

 

Zo’n 3 jaar geleden nam de KVAN het beheer van Archief 2.0 over van de initiatiefnemers van het eerste uur. Hiermee zorgde onze beroepsvereniging ervoor dat de website als zodanig bleef bestaan en de inhoud ervan bewaard.

 

Nu zetten we de volgende stap: Informatie 2020 (Nationaal Archief), KVAN/BRAIN en Archief 2.0 gaan samenwerken in het nieuwe Kennisplatform Informatie en Archief (KIA). KIA maakt deel uit van Pleio. De url is https://kia.pleio.nl

 

Wat gaat er gebeuren?

Op KIA is, net als op Archief 2.0, volop ruimte voor kennisdelen en samenwerken. Sommige onderdelen van Archief 2.0 (zoals de vacaturebank en actieve groepen) blijven in ongeveer dezelfde vorm behouden en krijgen binnen KIA een nieuwe plek. Andere (zoals blogposts en forumdiscussies) worden geplaatst in een soort kennisbank, een ‘archief’ zo je wilt. Zodat de content (niet alle, maar het meeste) bewaard en beschikbaar blijft binnen het nieuwe kennisplatform.

 

Daaraan voorafgaand wordt al een volledige backup gemaakt van de huidige website en mogelijk ook van gerelateerde content (zoals van het Twitter-account). En zoeken we samen met het Nationaal Archief naar een mogelijkheid Archief 2.0 te webarchiveren.

 

Migreren accounts (en opt-out)

Op dit moment wordt getest hoe de content van Archief 2.0 het beste overgeplaatst kan worden naar KIA. Dat geldt naast blogs ook voor alle gebruikersaccounts (voor zover ze aan een geldig e-mailadres zijn gekoppeld).

 

Wil je dat jouw account níet wordt gemigreerd naar KIA? Dan kun je jezelf, tot het moment van de daadwerkelijke migratie (datum wordt nader bekend gemaakt), uitschrijven als lid van Archief 2.0. Onderaan op je profielpagina vind je een link om het netwerk te verlaten.

 

Let op! Bij het verlaten van Archief 2.0 krijg je de optie om ook je content (bijdragen aan discussies etc.) al dan niet te verwijderen. De keuze is aan jou, maar we willen je - zeker als archiefprofessional - verzoeken om bij voorkeur je content (reacties op discussies etc.) op het netwerk te laten staan, zodat het ‘archief’ van Archief 2.0 compleet blijft, discussies leesbaar etc. (Sommige content zal bovendien hoe dan ook niet kunnen worden verwijderd, denk aan groepen of discussies die je bent gestart, maar ook door anderen worden gebruikt.)

 

Archief 2.0 gaat migreren... en als zodanig ook verdwijnen. Maar Archief 2.0 gaat nóóit verloren! :-)

 

Vragen?

We zullen je blijven informeren over het verloop van de migratie van Archief 2.0 naar KIA. De migratie staat vooralsnog voor het najaar gepland, een definitieve datum is nog niet bekend. Als je vragen hebt, dan stel ze gerust. Dat mag in een reactie op deze blogpost, dat mag ook via een e-mail: archief20@gmail.com

 

Chantal Menting (KVAN) / Christian van der Ven (Archief 2.0)

 

Weergaven: 139

Reactie van Anneke van Waarden-Koets op 18 September 2017 op 9.10
Een logische stap, maar ik zal Archief 2.0 wel missen. Hopelijk wordt het op het nieuwe kennisplatform net zo gemakkelijk om informatie uit te wisselen en kennis te delen als op Archief 2.0.
Reactie van Christian van der Ven op 22 September 2017 op 14.37

@Anneke: In ieder geval zal er ook op KIA een eigen plek komen voor de archiefeducatoren. En zoals het er nu naar uitziet wordt de gebruiksvriendelijkheid ten opzichte van het huidige Pleio nog sterk verbeterd. De functionaliteit verschilt er niet wezenlijk van die van Archief 2.0

Zolang daarom trouwe Archief 2.0'ers zoals jijzelf ook op KIA van zich zullen laten horen, komen we er wel :-) Ikzelf ben er in ieder geval bij.

En natuurlijk ga ik óók Archief 2.0 missen. Maar zoals je vakanties mist: de plek laat je achter, de vrienden, ervaringen en herinneringen neem je mee :-)

Reactie van Anneke van Waarden-Koets op 24 September 2017 op 20.17
@Christian, er was nog niet nagedacht over een plek voor archiefeducatie op KIA. Het komt ook niet voor in het schema van platforms. Een delegatie van de Archief 2.0 Groep Archiefeducatie heeft hierover vorige week maandag een prettig en constructief gesprek gehad met vertegenwoordigers KVAN/BRAIN/Kennisplatforms. Volgende week doen we daarover verslag op Archief 2.0, als dat dan nog in de lucht is, en een uitgebreider verslag tijdens de landelijke bijeenkomst van de Groep Archiefeducatie op 20 november in Tilburg.
Bij je laatste twee alinea's sluit ik me van harte aan!
Reactie van Christian van der Ven op 25 September 2017 op 7.50

@Anneke: Voor alle volledigheid en helderheid, in de oorspronkelijke opzet van KIA was inderdaad geen plaats ingeruimd voor archiefeducatie. De oorspronkelijke opzet was namelijk puur gebaseerd op de kennisplatforms van Informatie 2020, dat sinds een week of anderhalf KIA is geworden. En archiefeducatie was geen kennisplatform binnen dat programma.

Toen duidelijk werd dat Archief 2.0 bij KIA zou aansluiten - nu een paar maanden geleden - zijn er uiteraard gesprekken gevoerd tussen de verschillende vertegenwoordigers daarvan. Vanuit Archief 2.0 heb ik toen desgevraagd een overzicht gemaakt welke groepen op Archief 2.0 ook op KIA als groep een plaats moesten krijgen en voor welke dat niet nodig was. Onder andere voor de groep Archief Educatie heb ik in dat overzicht en in het daaropvolgende gesprek aangegeven dat deze als groep ook op KIA moet blijven bestaan. Bij monde van Arjen van der Kuijl, die namens het Nationaal Archief de kar van KIA en de kennisplatforms trekt, is toen (toe)gezegd, dat hij vond dat Archief Educatie zelfs een van de 'hoofdgroepen' zou moeten worden op KIA. Dat geeft zeg maar een status op het platform gelijk aan die van de huidige kennisplatforms, met eigen button op de homepage van KIA. Hij had toen overigens al eens contact gehad met iemand die namens het Nationaal Archief bij de educatiegroep betrokken was en natuurlijk was daarnaast al bekend dat er een KVAN/BRAIN-sectie rond archiefeducatie in oprichting was.

Kortom, al tijdens die gesprekken is duidelijk geworden dat er een keurige plek voor archiefeducatie op KIA zou komen. Ook al is die nu nog niet zichtbaar. Uiteraard is toen toegezegd dat hierover verdere afstemming met de groep archiefeducatoren zelf zou gebeuren, om naar hun eigen en specifieke wensen te informeren. Dat proces is blijkbaar in gang gekomen.

Ik wil hiermee de indruk wegnemen als zou het voortbestaan van de groep archiefeducatie niet besproken zijn tijdens de gesprekken tussen Archief 2.0 en KIA i.o., in tegendeel zelfs, er is geijverd voor een goede plek voor de archiefeducatoren op KIA en die toezegging is ook in dat vroege stadium al gedaan. En goed dat dit nu ook verder wordt afgestemd.

Archief 2.0 blijft overigens nog wel even in de lucht, de uiteindelijke migratie naar KIA zal uiteraard zeer tijdig worden aangekondigd.

Reactie van Anneke van Waarden-Koets op 25 September 2017 op 22.06
@Christian, dank voor de uitgebreide toelichting. Alle informatie bij elkaar maakt het plaatje en het voortraject dat, naar nu blijkt, uit verschillende acties vanuit verschillende richtingen heeft bestaan, completer.

Opmerking

Je moet lid zijn van Archief 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Archief 2.0

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2018   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden