Ondanks het feit dat ik lid ben van een werkgroep van WieWasWie vind ik de mededeelzaamheid van de projectgroep naar het archiefveld (sorry Ingmar) beneden de maat.

Daarom dat ik hier maar eens wat vragen ga stellen. Misschien dat leden van de projectgroep, of wandelgangenluisteraars, of (andere) deelnemers aan stuurgroep of werkgroepen antwoord kunnen geven.

1. Hoeveel archiefdiensten hebben al een overeenkomst getekend met WieWasWie, dus geen intentieverklaringen, mondelinge toezeggingen e.d. Mijn vraag komt voort uit de e-mail waarin de "vroege vogels"korting werd verlengd tot 1 oktober. Dat wijst meestal op een gebrek aan belangstelling.

2. Hoe zit het met de samenwerking met het CBG en de stamboomapplicatie die zij (eveneens met publieke middelen) aan het ontwikkelen zijn. Oorspronkelijk zou iets dergelijks ook in WieWasWie komen, maar ik neem aan dat het gezonde verstand zoekt naar samenwerking in plaats van volharding in gekozen (dubbele) wegen.

Misschien dat anderen ook nog vragen hebben aan de projectgroep. Laten we die dan hier in alle openheid eens aan de orde stellen.


Weergaven: 1865

Reactie van Leo Hollestelle op 25 Augustus 2010 op 16.59
De communicatie is inderdaad matig. Er is geen rechtstreekse informatie naar de deelnemers (feitelijk de instellingen die de intentie hebben om mee te doen) over de voortgang van het project, de tarieven en over de uiterste datum waarop de deelnemers zich moeten aanmelden om te kunnen profiteren van de vroege-vogels- korting.
Reactie van Christian van der Ven op 26 Augustus 2010 op 22.03
@Ralph: Ik reageer vooral even op je opmerking dat naar jullie idee gangbaar is dat mensen met vragen eerst direct contact met - in dit geval - jullie zoeken, voordat publieke fora worden opgezocht.

Je zegt het namelijk precies goed: "naar jullie idee"

Naar het idee van een steeds groter deel van de rest van de wereld is het juist veel gangbaarder aan het worden om maar direct een publiek forum op te zoeken. Dat voorkomt dat iedereen bij - in dit geval - jullie met dezelfde vragen komt aanzetten, het maakt dat iedereen meteen kan meepraten, -luisteren en -leren en voor jullie is het voordeel dat je maar één keer hoeft te reageren. En blijkbaar is vragen stellen via een forum als dit direct genoeg. Zeker Luud weet immers dat jij/jullie dit forum in principe volgen en hij heeft binnen een dag antwoord gekregen (waarvoor overigens mijn complimenten).

Iedereen blij, zou ik zeggen. :-)

Over de samenwerking tussen WieWasWie en het CBG ben ik trouwens niet hoopvol, als ik dat zo lees.
Reactie van Luud de Brouwer op 27 Augustus 2010 op 10.50
@Ralph/Leila
Ik kan me alleen maar aansluiten bij de opmerking van Christian: de klant maakt zelf wel uit hoe hij contact zoekt. Bovendien heb ik regelmatig contact maar daar wordt ik niet wijzer van en uit wat Leo hierboven zegt blijkt hetzelfde. Er is een enorme mist ontstaan die jullie als projectgroepleden met alle informatie voorhanden misschien niet als zodanig herkennen en erkennen, maar voor de rest van de WieWasWie volgers is die mist behoorlijk dik.

Voor wat betreft het CBG: dat zij nu een product hebben belet WieWasWie toch niet om de samenwerking te zoeken? Lijkt me onzinnig als WieWasWie en CBG, beiden gesubsidieerde organisaties elkaar gaan beconcurreren. Laten we wel zijn, als iemand ervaring heeft net genealogie, dan is het het CBG.
Nog een keer het wiel uitvinden is niet productief.
Reactie van Madeleine Christine STEENSTRA op 28 Augustus 2010 op 0.34
Mijn vader was Prof. Dr. Benvenuto Steenstra, geboren te Westzaan op 24.11.1918, overleden te Brussel op 09.01.1988. Hij werd vermeld in de "Who is Who", editie 1988(?). Ik ben op zoek naar mijn stamboom zowel van vaders kant als moeders kant. Ben al lang lid van Stamboom Forum, Genlias, enz.
dank voor al jullie werk.
Reactie van Rob van Drie op 30 Augustus 2010 op 16.46
Voordat ik aangeef hoe het Centraal Bureau voor Genealogie de samenwerking met WieWasWie ziet, zal ik een korte beschrijving geven van StamboomNederland.

StamboomNederland wordt een website waar je online de resultaten van je onderzoek kunt bewaren. Je kunt er een Gedcom vanuit je favoriete stamboomprogramma uploaden of bouwen aan je stamboom, alleen of in samenwerking met anderen. Gedcom is een standaard uitwisselingsformaat voor genealogische gegevens. Het CBG realiseert hiermee een lang gekoesterde wens om digitaal inhoud te geven aan wat vanaf zijn oprichting een van zijn kernfuncties is: het bewaren van resultaten van onderzoek. De site gaan binnenkort live.

StamboomNederland gebruikt een datamodel dat aansluit bij de inrichting van databases in de archiefsector: we werken met personen, feiten, rollen en bronnen. Het CBG kan zelf feittypen, roltypen en brontypen aanmaken en ook velddefinities toevoegen. Daarmee is StamboomNederland flexibel van opzet.
Import/export kan via Gedcom plaatsvinden, maar ook via XML. We stellen de XSD hiervan beschikbaar en op basis daarvan kunnen gebruikers stylesheets maken, bijvoorbeeld voor het maken van rapportagemodellen. Daar kunnen andere gebruikers dan weer van profiteren.

In het projectplan waarop het CBG subsidie heeft gekregen hebben we nauwe samenwerking toegezegd met WieWasWie en wat ons betreft komt die er ook. Er ligt een concept-samenwerkingsovereenkomst tussen STAP (Stichting Archief Programmatuur) en het Centraal Bureau voor Genealogie.

Die samenwerking kan inhoud krijgen door de uitwisseling van data, maar ook door bijvoorbeeld een enkelvoudige inlog door gebruik van een LDAP, een gezamenlijk forum of inhoudelijke ondersteuning van bezoekers aan beide websites.

Op de site van StamboomNederland komt vanaf de start permanent het logo van WieWasWie in de voet van elke pagina in beeld, met een koppeling naar de site van WieWasWie.
Reactie van Luud de Brouwer op 31 Augustus 2010 op 10.29
@Rob
Dank je voor je reactie.
Zowel WieWasWie als het CBG willen samenwerken, dat is heel mooi. Het lijkt me eerlijk gezegd ook een voorwaarde om beide initiatieven tot een volledig succes te maken.
Wat me nog zorgen baart is jullie beiden uitspraak dat het waarschijnlijk alleen om datauitwisseling gaat. Dat zou betekenen dat we straks wel twee stamboomprogramma's gaan krijgen. Dat zou een verzwakking zijn van zowel de stamboomonderzoekersgemeenschap als de positie van WieWasWie, het CBG en ook de archiefinstellingen. Elkaars concurrenten worden mag toch niet het resultaat zijn van deze beide initiatieven?
De subsidiegever heeft er evenmin belang bij dat er twee elkaar concurrerende producten komen op de kleine thuismarkt in Nederland.

Ik begrijp dat jullie beiden misschien niet het achterste van jullie tong kunnen laten zien in deze publieke discussie, van de andere kant kunnen jullie hier wel een heleboel duidelijkheid scheppen. Nederland is altijd sterk geweest in haar diversiteit, haar verzuiling, maar het is gebleken dat er nu veel meer behoefte is aan het bundelen van krachten, versterken van elkaars positie.

Ik ben benieuwd naar nieuwe reacties, ook van andere deelnemers die zich weinig laten horen hier.
Reactie van Bob Coret op 31 Augustus 2010 op 23.37
@Rob,

Tijdens de pre-presentatie van StamboomNederland viel mij het logo van WieWasWie al op. Vooral het "in samenwerking met" deel bij dit logo vind ik vreemd (understatement). Hiermee doe je de suggestie dat er reeds sprake is van samenwerking! Jullie beider intenties lijken er te zijn en ik hoop zeker dat deze er komt, maar tot dan vind ik de "in samenwerking met" eigenlijk niet kunnen.... Leg dan een link naar het StamboomNederland forum ;-)

@Rob & @Ralph/Leila,

Samenwerking kost tijd, maar levert ook tijd op. Stop het geld bij elkaar (1+1=2) en er komt een mooier/beter stamboomprogramma uit dan als je het beide los doet (1+1=...1+1). Wellicht is er zelfs de indruk dat samenwerking ten koste gaat van de eigen identiteit, het eigen imago. Ik denk echter dat niet samenwerken het imago schaad. Ik denk dat jullie beiden straks een moeilijk verhaal hebben naar belastingbetalers èn gebruikers van de stamboomprogramma's. Identiteit hangt ook samen met de focus, volgens mij bronontsluiting enerzijds en e-depot anderzijds!

Tenslotte, zoals jullie allen reeds weten sta ook ik open voor samenwerking: een reeks API's en widgets is zo beschikbaar voor gebruik en het grootste sociale netwerk van stamboomonderzoekers kan zo aangeroerd worden. Kijk dus ook naar de "concurrent", maak er een partner van!
Reactie van Christian van der Ven op 1 September 2010 op 8.31
Ik heb alle reacties doorgelezen en weet er zelf verder te weinig van om een ècht inhoudelijke mening te kunnen hebben, maar wat ik helaas wèl moet constateren is dat WWW en het CBG niet hetzelfde beeld geven van wat die samenwerking inhoudt of gaat inhouden - alle discussie daarover ten spijt, heeft de publieke vraag van Luud dus al nut gehad. Linkjes uitwisselen? Logootjes plaatsen? Een gezamenlijk forum? Misschien zelfs data uitwisselen (lees: data online verdubbelen)? Ik vind het allemaal grote flauwekul, een samenwerking van het type 'niet echt willen maar toch maar doen alsof want het staat nou eenmaal in de subsidievoorwaarden' en bovendien getuigen van onwil om vanuit het belang van de onderzoeker ècht samen te werken.

Nu betekent - en dit is mijn interpretatie - samenwerking voor beiden meer: de ander mag met ons meedoen. Of zoiets. Slot van het liedje: er komen dus gewoon twee programma's/services (als WWW er al komt), dat blijkt inmiddels uit alles. Nog even los van het feit dat Bobs GenealogieOnline óók al deze service biedt (inclusief forum, api's en zo meer).

Voor zover ik het kan begrijpen, wil ik dat eigenlijk niet. Alle logische argumentatie ten spijt zitten we straks namelijk gewoon met drie keer hetzelfde opgescheept, maar dan net iets anders, en duur betaald (wat WWW en CBG betreft).

Tot slot @Ralph: Ik zie dat je nu je profiel hebt veranderd en ineens een heel bureau bent, en bovendien je bericht had ondertekend met "Leila" - inderdaad: "Wie Was Wie?". Verwarrend! Da's op een sociaal netwerk een beetje merkwaardig... In principe is dit een netwerk voor personen en niet voor instellingen. Dat die personen aan een instelling verbonden zijn (zoals ik) en al dan niet namens een instelling kunnen spreken (zoals ik soms) is allemaal mogelijk, maar het is altijd fijn als er transparantie is over met wie je van doen hebt. Qua transparante Communicatie 2.0 valt er dus nog een 'stap' te maken...
Reactie van Yvette Hoitink op 1 September 2010 op 11.02
Volgens mij is er een hele natuurlijke taakverdeling, die echt overwogen zou moeten worden. Aan de ene kant heb je de collectie; de verzameling met indices van personen en de gedigitaliseerde aktes. Dat lijkt mij bij uitstek het domein van de archieven. Aan de andere kant heb je het gebruik van die gegevens, het interpreteren en verwerken tot genealogische bestanden. Daar heeft het CBG veel ervaring mee, ook met het opslaan en beschikbaarstellen van gepubliceerd materiaal. Waarom dan geen gezamenlijk product ontwikkelen waarbij de archieven zich met name bezighouden met de 'datalaag' en het CBG vooral met de 'businesslaag'?

Een mooi voorbeeld vind ik Ancestry.com (nee, geen aandelen). Daar kun je vermeldingen uit aktes koppelen aan personen in je stamboom. Daarna krijg je een scherm te zien waarin precies aangegeven staat welke gegevens uit die akte anders of nieuw zijn en kun je kiezen welke gegevens uit de akte je overneemt in je stamboom. In die stamboom wordt dan meteen een link gelegd naar die bron. Zo stimuleer je goed documenteren en interpreteren van bronnen.
Reactie van Bennie Blom op 2 September 2010 op 9.21
In dit project heb ik vaak het beeld voor me van een auto met een stuur dat je alle kanten op kunt draaien maar waar deze beweging niet wordt overgedragen op de stuurstang, de as en wielen.

In december 2008 heb ik in het voortraject van WieWasWie (toen nog Mijnvoorouders.nl) al eens mijn gedachten, onder titel “open je data sloop de muren”, over wat m.i. het bereik en doel van dit project zou moeten zijn met alle betrokkenen gedeeld. Een belangrijk aspect daarvan wordt door Yvette aangeroerd. Ik denk dat we als archivarissen ons moeten concentreren op toegankelijkheid van de bronnen en de duurzaamheid voor de verwijzing (linken) tbv onderzoek. Het domein van de onderzoeker moet je niet opnieuw gaan creëren die is er al, een aantal commerciele, het initatief van Bob Coret of het komt er bij het CBG. Biedt dus een goed interface aan dat in deze omgevingen gebruikt kan worden a la ancestry.

Er waren nog een aantal argumenten die m.i. moesten leiden naar een samenwerking op inhoud en kennis waarbij er eigenlijk niets meer of minder dan een variant van TOP die veel sneller is dan de oorspronkelijke en gebaseerd op de kennis van nu, die tevens de faciliteiten biedt om derden deze gegevens te laten hergebruiken. Er zijn maar enkele aanbieders van software op dit terrein dus zou het niet zou moeilijk moeten zijn met hen om tafel te gaan en te bezien op welke wijze gegevens uitwisselbaar zijn op basis van een datamodel dat overigens momenteel wordt ontwikkeld.

Erg jammer zijn de perikelen rondom de samenwerking tussen STAP en CBG. Waar de schuldvraag ligt vind ik niet zo interessant. Het uiteindelijke resultaat wel. Terecht merkt Luud op dat het nu meer concurrentie gaat worden. Natuurlijk kun je de vinger naar de subsidiegever wijzen maar wij hebben zelf een plicht te voorkomen dat overheidsgeld onnodig over de balk wordt gegooid. Twee dezelfde dingen ontwikkelen daar schieten we niets mee op. Ik hoop op een complementaire samenwerking, niet het spookbeeld dat Christian schetst.

Wellicht kunnen we nog op tijd het palletje in de stuurstang stoppen zodat de stuurinrichting weer werkt en we niet botsen. We kunnen ons als archiefsector niet een mislukking veroorloven.

Wat de deelnemers betreft. Er wordt een deelnemerscontract ontwikkeld. Volgens mij is een ieder nu op intentie-basis betrokken. Want de intentie om tot één zoekvenster te komen lijkt me erg goed en een erg belangrijk visiteplaatje voor de sector.

Opmerking

Je moet lid zijn van Archief 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Archief 2.0

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2018   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden