Per 1 september geen kopiën meer uti archieven met een beperking.<br /> Mag de smartphone wel worden gebruikt bij inzage?<br /> http://ning.it/O0ZPBD

Opmerking

Je moet lid zijn van Archief 2.0 om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van Archief 2.0

Reactie van Raymund Schütz op 7 September 2012 op 11.15

@ Sylvia. In dit geval heeft men naar mijn mening de balans wel zeer naar de verkeerde kant laten doorslaan, op grond van een drogreden (onjuiste interpretatie van een uitspraak van de rechter). Op die manier los je geen capaciteitsproblemen op, maar veroorzaak je een geloofwaardigheidsprobleem ten aanzien van je eigen organisatie.

 

Reactie van Aron de Vries op 7 September 2012 op 10.48

@Raymund Schütz: Fijn dat de uitspraak nu ook te lezen is op de website. Ik vond het ook al vreemd dat daar niet naar verwezen werd.

Reactie van Sylvia Bakker - Kempen op 7 September 2012 op 10.43

Raymond en Christian, dank voor jullie bijdragen!

Vandaar mijn post. Overheidsinstellingen hebben vaak een capaciteits- en kennisprobleem. (extra) beleid, regels bedenken, daar is men goed in. Maar of de praktijk hier baat bij heeft?  

Reactie van Aron de Vries op 7 September 2012 op 10.43

Problematisch vind ik de kop op de website van het Nationaal Archief die luidt: "Nationaal Archief verstrekt niet langer kopieën uit beperkt openbare archieven". In een inventaris van een beperkt openbaar archief treffen we archiefstukken aan die niet openbaar zijn en archiefstukken die dat wel zijn. In dat laatste geval kan ik me niet voorstellen dat het Nationaal Archief geen kopieën meer maakt of de burger in staat stelt zelf kopieën te maken. Dat zou in strijd zijn met de archiefwet. Toch impliceert de kop dat er helemaal geen kopieën meer gemaakt (mogen) worden uit beperkt openbare archieven. Uit het artikel denk ik toch te kunnen lezen dat het enkel gaat om archiefmateriaal waaraan openbaarheidsbeperkingen gesteld zijn in beperkt openbare archieven.

Reactie van Christian van der Ven op 7 September 2012 op 10.23

Als ik de uitspraak zo lees, dan maakt de rechter duidelijk een statement aangaande de persoonlijke levenssfeer van overledenen (dat doet denken aan de Mormonen-discussie), terwijl dat hier mijns inziens niet echt nodig was. Het NA lijkt dit statement nu wel heel gemakkelijk in eigen voordeel te interpreteren, om zichzelf werk te besparen...

Reactie van Raymund Schütz op 6 September 2012 op 20.26

Ik heb inmiddels de uitspraak gelezen, die ook op mijn verzoek is toegevoegd aan de NA-site. de kwestie was, dat een klant van het gem. archief Den Haag volledigie kopieën van beperkt openbaar archief eiste. Die had hij een kleine tien jaar eerder ook gehad. Het werd geweigerd door het archief, wel kon hij geanonimiseerde stukken krijgen. Vervolgens wennde de klant zich tot de bestuursrechter. De uitspraak komt er op neer dat het Haags gemeentearchief alleen maar geanonimiseerde kopieën van bep. openbare stukken behoeft te verstrekken, gezien de privacy.

Het Nationaal Archief baseert zich hierop, om in het vervolg in het geheel GEEN kopieën meer van beperkt openbare stukken te verstrekken. Die beslissing wordt gemotiveerd met deze uitspraak, die dat echter in het geheel niet impliceert.

Kortom, het NA interpreteert de uitspraak niet juist. De werkelijke reden is dat het gewoon veel werk bespaart als men dit deel van de dienstverlening staakt. mededeling NA

Reactie van Sylvia Bakker - Kempen op 3 September 2012 op 10.48

Dank voor het in herinnering brengen, het blijft een aandachtspunt met de huidige digitale mogelijkheden.

Meer bewustzijn ervoor is gewenst.

Reactie van Christian van der Ven op 3 September 2012 op 10.45

Het gaat niet alleen om de benodigde capaciteit; de rechter heeft immers geoordeeld dat reproducties van niet-openbare archiefstukken sowieso niet kunnen, omdat daarmee feitelijk de openbaarheidsbeperking wordt opgeheven.

Reactie van Sylvia Bakker - Kempen op 3 September 2012 op 10.38

Nog een weg te gaan?

Het zijn dan reproducties waarvoor geen capaciteit van de erfgoedinstelling nodig is.

Mondelinge overeenkosmt: na gebruik vernietigen?

Reactie van Christian van der Ven op 1 September 2012 op 13.46

Vast niet hè ;-) Verderop wordt steeds gesproken over 'reproducties', waaronder dus ook opnames m.b.v. een camera (bv. van een smartphone) vallen.

Zoeken in Archief 2.0

Loading

© 2018   Gemaakt door Archief 2.0.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden